Články za měsíc: Listopad 2017

Historie Tušimických dílen

Od počátku 60. let se odehrávala v kadaňsko ‑ chomutovské oblasti severočeského hnědouhelného revíru dynamická přeměna několika menších lomů na moderní a výkonnější provozy s velkolomovou těžbou.
PRODECO Tušimice dnes

Fúze dceřiných společností Severočeských dolů – PRODECO a SD – 1. strojírenská – v roce 2013 vytvořila silný inženýrsko‑ ‑projekční a dodavatelský subjekt, který v oblasti těžební, energetické a úpravárenské technologie patří k uznávaným lídrům českého trhu.


Tušimickým dílnám zasvětili kus života

Pro zajištění komplexní údržby a oprav těžební technologie DNT je kromě moderního technického vybavení dílen důležitý lidský potenciál – zaměstnanci, špičkoví odborníci mnoha profesí, kteří každodenně prokazují schopnost být dělným kolektivem, kte‑ rému záleží na dobrém jménu firmy.


Obojživelníci z Bíliny mají nový domov

Kuňka obecná, skokan skřehotavý nebo čolek velký patřili k nejčastěji zastoupeným druhům, které byly na začátku září odchyceny a následně přemístěny z míst plánované těžby uhlí Dolů Bílina do nových domovů.


Čtyři lokality pro úložiště jsou zpět ve hře

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vrátil do hry průzkumná území na geologické práce pro vyhledávání hlubinného úložiště jaderného odpadu v lokalitách Březový potok, Čertovka, Čihadlo a Magdaléna.


Francouzi řeší delší životnost jádra

Francouzský úřad pro jadernou bezpečnost (ASN) rozhodne v roce 2021 o případném prodloužení životnosti jaderných reaktorů elektrárenské společnosti EDF. Oznámil to ředitel úřadu Pierre-Franck Chevet.


Jámu zasypává “pévézetka”

Pásový vůz zakládací (PVZ) má už v názvu způsob využití. Velmi zjednodušeně se jedná o malý zakladač, který dokáže účinně pomáhat i velkostrojům