Anorganický původ uhlí?

Podle jedné názorové skupiny je uhlí anrganického původu, protože přirozená přeměna biologické hmoty na uhlík je velmi obtížná. Ilustrační foto: OKD

Patří už k povaze člověka, že touží zpochybňovat zavedené pravdy – a tak existuje i nepočetná skupina lidí tvrdících, že uhlí nevzniklo z organického materiálu, ale je anorganického původu.

Tato skupina vychází z několika předpokladů: uhlík se nachází ve vesmíru, v meteoritech i v mnoha nerostech anorganického původu, přirozená přeměna biologické hmoty na uhlík je obtížná, zkameněliny se do slojí dostaly až druhotně.

Čtěte také:
Alkohol a drogy v OKD netolerují
OKD motivuje horníky z Paskova k přesunu

Původ těchto hypotéz je v někdejším Sovětském svazu (tzv. ukrajinsko-ruská abiotická hypotéza). Za zakladatele je považován Nikolaj Kudrjavcev, který tyto myšlenky poprvé publikoval roku 1951, podobného názoru však údajně byl i sám Mendělejev, objevitel periodické tabulky prvků. V někdejším SSSR se prý podle této hypotézy s úspěchem hledala nová ložiska uhlí, ropy a plynu.

Kuriózní názor však nezmizel s atmosférou 50. let. V současné době jej obhajuje například Thomas Gold, autor knihy The Deep Hot Biosphere: The Myth of Fossil Fuels.

Mohlo by vás zajímat:
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty
Jezero Most bude rájem pro rybáře
Z lomu je třetí největší jezero v ČR