Archeologové odkrývají munici z II. světové války

V předpolí Dolu Bílina probíhá archeologický průzkum v lokalitě Letná a v prostoru Nesvětice. Foto. SDAS

Už pět let zkoumá vědecký tým Archeologického ústavu Akademie věd ČR prostor před prvním skrývkovým řezem DB mezi obcemi Braňany a Mariánské Radčice. Ve zhruba půlmetrové hloubce pod ornicí odkrývají postavení německé protiletecké dělostřelecké obrany. Kromě dělostřeleckých nábojnic, střepin a dalších vojenských artefaktů zde objevili a za pomoci pyrotechniků zneškodnili přes 4,5 tuny výbušnin.

Nebezpečná munice se vyskytuje především v tzv. trhacích jamách – prostoru, kde se v roce 1947 hromadně likvidovala munice. Výsledky strategického průzkumu předpolí DB jsou důležité nejen pro získávání vzácných nálezů, ale především k detekci a likvidaci dělostřelecké munice a důkladnému pyrotechnickému průzkumu, k vyčištění území budoucího postupu těžby a eliminaci ohrožení veškerých terénních prací při postupu lomu. Historii předpolí DB a výsledky ojedinělého průzkumu nám přiblížil vedoucí archeologického týmu Petr Čech.

Čtěte také:
Aktivistům hrozí za vniknutí do lomu pokuty
Německou energetiku zachraňuje uhlí

Odkdy provádíte archeologický průzkum předpolí DB a čím konkrétně se zabýváte?

Úplně prvně jsme tady kopli do země v roce 2012. Původně jsme se měli za‑ bývat pohřebištěm z 11. až 13. století u Radčického potoka, které patřilo ve středověku k zaniklé obci Nesvětice. Na základě geofyzikálního průzku‑ mu a poté, co jsme objevili dělostře‑ lecké granáty a další munici německé protivzdušné obrany z období druhé světové války jsme ale svůj záběr roz‑ šířili a paralelně se středověkem ma‑ pujeme důležitou novověkou válečnou událost – bitvu o benzín.

Nedaleká chemička v Záluží byla postavena proto, aby ze zdejšího hnědého uhlí vyráběla motorová paliva pro německou vojenskou mašinérii. Výrobní kapacita umožňovala produkci až 660 tis. t benzínu pro techniku Wehrmachtu a Luftwaffe. V letech 1944 až 1945 patřil hydrogenerační závod s vysokotlakou výrobou kapalných uhlovodíků z uhlí k hlavním cílům spojeneckého bombardování. Tento strategický objekt Třetí říše proto bránila mohutná síla protileteckých baterií s děly ráže 88, 105 a 128 mm rozmístěných kolem chemičky, tedy i v prostoru předpolí DB, kde právě provádíme průzkum. Navzdory mohutné obraně se spojeneckým bombardérům podařilo v roce 1944 výrobu benzínu zcela ochromit, což bezesporu přispělo k rychlejšímu ukončení války.

Co se vám zatím podařilo zmapovat?

V předpolí DB provádíme archeologický průzkum ve dvou částech, tedy v lokalitě Letná, kde jsme odkryli postavení 3 baterií s 20 kanony ráže 88 mm a v prostoru Nesvětice se 2 bateriemi a 12 kanony ráže 105 mm. Podle odhadů bylo za druhé světové války v okolí chemičky rozmístěno až 380 flaků, což je zkratka německého názvu Flugabwehr Kanone pro protiletadlové dělo nebo kanon. Ty pochopitelně dnes už v palebních postaveních nejsou.

Mobilní flaky byly ještě před koncem války odvezeny, stacionární zůstaly až do roku 1947, kdy proběhla jejich demontáž. Proto nacházíme jen fragmenty výzbroje a zbytky technického vybavení. Hlavně jsme ale odkryli tuny nevybuchlé munice. Dělostřelecké granáty byly i po 70 letech stále aktivní.

Kolik nevybuchlých trhavin jste zatím odhalili?

Zatím to byly 4,5 tuny celých nábojů ráže 20, 37, 75, 88, 105, 128 a 158 mm. Všechny skutečně byly aktivní, a kromě dvou kusů, které byly převezeny do střediska pyrotechnické asanace v Ralsku, se odborně zneškodňovaly přímo tady v místě nálezu. A to ještě k tomuto množství musíme přičíst zlomky nábojů. Potom jde dohromady o nějakých 6 až 7 tun munice.

Protože v námi zkoumaném prostoru existovala nejen palební postavení protiletadlové obrany, ale i trhací jámy, ve kterých byla po skončení války shromažďována a hromadně likvidována munice z širšího okolí, nacházíme zde kromě německých a ruských nábojnic i letecké pumy spojenců.

S kým spolupracujete na jejich zneškodnění?

Se specialisty z Pyrotechnické služby Policie ČR, kteří jsou garanty odborné likvidace nalezené munice. Úzce také spolupracujeme a zajímavé nálezy konzultujeme s kolegy z Vojenského historického ústavu v Praze.

Můžete zmínit nějaké zajímavé fragmenty výzbroje nebo zbytky technického vybavení?

Třeba části kovové výstroje vojáků, jako například plynové masky nebo odznaky. Dochovaly se také dřevěné bedny sloužící k uskladnění protiletadlové munice. Zajímavé jsou i doklady běžného života vojáků, jako jsou osobní hygienické prostředky. Našli jsme třeba pleťový krém značky Elida, nebo flakón kolínské, která i po 72 letech stále voní. Našli jsme například také nějaké nádobí.

Zajímavostí je určitě střelivo do legendární francouzské vojenské pušky Lebel, tedy ukořistěné zbraně, která sloužila vojákům Luftwaffe. Překvapil nás nález odznaku pro příslušníky protiletadlového dělostřelectva. Ten osobně navrhl a uděloval za pět sestřelů členům posádek protiletadlových kanonů vrchní velitel letectva Hermann Göring. Víme, že majitel odznaku si ho nevysloužil za sestřely nad zdejší chemičkou, ale za obranu jiných strategických cílů Třetí říše. Do Záluží byl tento voják patrně převelen s postupem fronty.

V čem spatřujete nejdůležitější přínos archeologického průzkumu období druhé světové války?

Náš archeologický a pyrotechnický výzkum v předpolí DB přináší každý rok nové poznatky o protiletadlové obraně „hydráku“ v Záluží v období druhé světové války. Přestože je to historie stará 72 let, mnoho o ní nevíme. Dosud žijící pamětníci, kteří pracovali přímo v závodě, neměli k vojenským záležitostem přístup. Archiv Luftwaffe zanikl a o organizaci protiletadlové obrany na Mostecku nemáme jiné informace než ty, které vyčteme z leteckých snímků nebo je zjistíme přímo v terénu výzkumem.

Archeologické a historické bádání doplňuje detekce a likvidace dělostřelecké munice ohrožující budoucí těžební operaci při těžbě skrývky. Uplatňujeme tady metody terénního nedestruktivního i destruktivního výzkumu a historického bádání a jeho výsledky slouží potřebám Severočeských dolů. Těší mě, že i náš tým může přispět k zajištění bezpečnosti obsluhy velkostrojové dobývací techniky na DB.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Uhněte z cesty, jde uhelný obr