NázoryEkologie: Teď je řada na Číně!

Dokud se nezačne Čína chovat ekologicky šetrně, nebude svět čistší. Asie je největším globálním znečišťovatelem. Evropský podíl je naopak téměř zanedbatelný.ČEZ rozdělení potřebuje

Má-li dojít na výstavbu jádra, potřebuje se ČEZ rozdělit na více společnosti, jakkoliv silná mohou být opačná prohlášení.