Rekultivace

Rekultivace po hornolužicku

Cílem rekultivací je nejen tvorba nové kulturní krajiny, ale i budování atraktivních životních podmínek, přirozeně bránících dalšímu odlivu obyvatelstva na západ.


Prim hrály lesnické rekultivace

Sokolovská uhelná loni na obnovu krajiny v rámci rekultivačních prací vynaložila 44 milionů korun. Nově odstartovala práce na části vnitřní výsypky lomu Jiří.
Z Dolu Hlubina vzniká centrum pro umělce

Vznikne nová kulturní čtvrť s kluby, kinem, zkušebnami, ateliéry, střižnami, učebnami, výstavními a dalšími prostory pro umělce a kreativní odvětví. Rekonstrukce vyjde na 100 milionů.