RekultivaceRekultivace po hornolužicku

Cílem rekultivací je nejen tvorba nové kulturní krajiny, ale i budování atraktivních životních podmínek, přirozeně bránících dalšímu odlivu obyvatelstva na západ.


Prim hrály lesnické rekultivace

Sokolovská uhelná loni na obnovu krajiny v rámci rekultivačních prací vynaložila 44 milionů korun. Nově odstartovala práce na části vnitřní výsypky lomu Jiří.