Štýsova dvojčataPanelové domy na hraně lomu

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse ukazují proměnu území bývalého lomu Hrabák VII. V tomto lomu se těžilo uhlí v těsné blízkosti bytové zástavby nové části Mostu. Barevná fotka zachytila kruhový objezd pod hřbitovem. Na černobílém snímku je stejné místo v roce 1966.Místo uhlí vinohrady

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachycují povrch výsypky lomu Slatinice v těsném sousedství Mostu po nasypání, což ukazuje černobílý snímek z roku 1972. Na barevné fotografii z roku 2008 je už vidět výsledek intenzivní vinohradnické rekultivace.


V měsíční krajině rostou stromy

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse ukazují, jak výrazně se během několika let může proměnit krajina hnědouhelného lomu. Fotografie vlevo zachytila severní část vnější výsypky lomu Jan Šverma v roce 1970. Na fotce vpravo je stejné místo během lesnické rekultivace o dvacet let později.


Vzpomínka na dobu ekologického temna

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachytila lom Rudý sever v Hamru u Litvínova. Černobílá fotografie z roku 1952 je dokladem ekologického temna tohoto období. Po zasypání vnitřní výsypkou byl lom již v roce 1965 zrekultivován pro zemědělské účely.