Technologie

Jak předpovědět důlní neštěstí?

Předpovědět vliv přírodní katastrofy nebo selhání infrastruktury je velmi obtížné. Australští vědci budou provádět laboratorní testy na malých vzorcích přímo z dolu.

UHLÍ: Výhody a nevýhody

Kromě přímého spalování může být uhlí také zkapalňováno nebo zplyňováno. Jeho zastánci tvrdí, že zkapalněné nebo zplyňované uhlí hoří čistěji a méně tak znečišťuje ovzduší.