Technologie


Na dně lomu plaval sací bagr

Jde o obojživelnou technologii, která umí plavat a pomocí nohou se pohybuje i na souši. Bagr Watermaster odčerpává nečistoty ze dna nádrže a pomocí potrubí se materiál dopravuje do odkalovací jímky.


Hrubotřídič uhlí od firmy Terex Finlay

Jde o prototyp s označením 873, který je navržen primárně pro uhlí. Terex Finlay je přední světový výrobce mobilních hrubotřídíčů, třídičů a celé kompletní řady drtičů a dalších technologií pro těžbu a úpravu nerostů i recyklaci s více než 50letou tradicí.


Bojovník s prachem – DUSTBOSS

DustBoss využívá technologie rozprašovače mlhy. Zachycuje prach, který poté zavede pod zem. Řada je určena pro bezpečné a účinné potlačení prachu a zápachu v otevřených prostorách.


Revoluce v dolech? LED technologie!

LED osvětlení je polovodičová technologie. Neobsahuje žádná křehká vlákna nebo rozbitné skleněné komponenty, které jsou citlivé na neustálé nárazy a vibrace. LED (Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo)


UHLÍ: Výhody a nevýhody

Kromě přímého spalování může být uhlí také zkapalňováno nebo zplyňováno. Jeho zastánci tvrdí, že zkapalněné nebo zplyňované uhlí hoří čistěji a méně tak znečišťuje ovzduší.