Z domova


Bude se na Břeclavsku ukládat CO2?

Česká geologická služba provede průzkum možností ukládání CO2 na Břeclavsku. Finance na projekt ve výši přesahující 60 milionů Kč obdržela z Norských fondů.
Sokoli hnízdí na elektrárně Tisová

Na komíně Elektrárny Tisová se zabydlel pár sokolů stěhovavých. Je to vzácný jev, v ČR totiž ročně na lidských stavbách zahnízdí jen asi deset párů sokolů.