Z domova
ČEZu se daří snižovat emise

Emise znečišťujících látek elektráren firmy ČEZ ve srovnání s rokem 2013 klesly. Ubylo tuhých znečišťujících látek i oxidu siřičitého a oxidů dusíku.


Důl Jeroným odkryl nová tajemství

Během podzimního průzkumu středověkého dolu Jeroným u Krásna na Sokolovsku čekala na odborníky senzace, kterou odtajnili až nyní. V areálu totiž nalezli další stará důlní díla.


Kolem rypadla vede Dračí stezka

Novou sezonu prohlídek vysloužilého velkorypadla KU 800 v areálu firmy Severočeské doly v Březně zahájilo již tradičně jarní probouzení Březenského draka Severuse.