Z domova

Petschek ovládl evropský trh s uhlím

Tento židovský velkoobchodník a finančník díky své obchodní obratnosti dosáhl pozice jednoho z nejvýznamnějších evropských podnikatelů a patrně nejbohatšího občana tehdejšího Československa.


OKD ke konci roku propustí 300 lidí

Jde hlavně o pracovníky kanceláří a povrchových pracovišť, především v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Při odchodu dostanou šest měsíčních platů.


Teplo v zimě výrazně nepodraží

Energetický regulační úřad sdělil, že nechce teplárnám pro příští rok měnit podmínky a ke zvyšování cen nevidí důvod. Záleží tak na jednotlivých provozovatelích.


Nejnižší bod ČR? Dno lomu!

Tímto nejnižším bodem Česka je dno povrchového dolu Bílina u hlavní čerpací stanice ve střední části porubní fronty. Dosahuje aktuální hodnoty 20,4 metru nad mořem.
Horníci proti dovozu uhlí do ČR

V době globální nestability je to podle nich politický hazard. Podle premiéra Sobotky není ještě nic rozhodnuto a o energetické koncepci se bude dále diskutovat.