Cienciala: Evropské limity předstihly technologie

„Zátěž ovzduší musíme snižovat, ale ne za každou cenu,“ říká senátor Jiří Cieńciała. Foto: MPO

V EU jsou celosvětově nejpřísnější pravidla ekologického chování. A ceny elektřiny a tepla budou kvůli ekologii růst, myslí si senátor Jiří Cieńciała, který pro iUHLI.cz okomentoval svůj postoj k návrhu Zákona o ochraně ovzduší.

Poslanci odmítli schválit pozměňovací návrh, který by zakazoval udělovat výjimky z přísných unijních pravidel pro elektrárny a teplárny. Ztotožňujete se s jejich postojem?

Z vlastní praxe vím, jak je obtížné v průmyslu skloubit snižování ekologické zátěže okolní krajiny s udržením konkurenceschopnosti. V EU panují v celosvětovém měřítku ta nejpřísnější pravidla ekologického chování. Bohužel se ale stává, že politická rozhodnutí ve zpřísňování ekologických limitů v EU občas předcházejí možnosti nejvyspělejších známých a používaných technologií. Chápu, že je nanejvýš potřebné snižovat zatížení životního prostředí. Nesmí to však být za každou cenu. Proto se kloním k většinovému návrhu poslanců.

Čtěte také:
Většina Čechů je energeticky negramotná
Noskievič: Evropa se v energetice zbláznila

Je podle vás důležitější jistota energetické nezávislosti a soběstačnosti, nebo rychlé dosažení nepodstatného snížení emisí za miliardové náklady, které se zřejmě promítne i do cen elektřiny i tepla?

Naše země má dostatečné přírodní zdroje, aby si udržela energetickou soběstačnost. Jejich současná skladba však nezakládá takové možnosti ve snižování ekologické zátěže krajiny jak je tomu u zemí, které mají vhodnější geografickou polohu i klimatické podmínky a tudíž i zpravidla větší procento obnovitelných zdrojů ve svém energetickém mixu. Jsem proto toho názoru, že bychom měli při strategii zachování energetické soběstačnosti a maximální úspornosti zvětšit podíl energie z jádra a zároveň také podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů. Ovšem už ne za enormní cenu, kterou je každý z nás daňových poplatníků dodnes z minulosti zatížen. Tady bych se zaměřil především na podporu rozšiřování obnovitelných zdrojů na domácnosti a drobné podnikatele.

Nemyslím si však, že je reálné udržet ceny elektřiny a tepla při nutnosti snižování ekologické zátěže na uzdě. Rozhodně nás to bude něco stát. Podstatné však bude to, nakolik se finanční náklady efektivně promítnou do snižování emisí. Určitě budou na měření docílených efektů rozdílné názory.

Jsou již obnovitelné zdroje dostatečně stabilní, aby se na nich v nejbližších letech dala stavět česká, potažmo evropská energetika?

Obávám se, že ještě nějakou dobu potrvá, než se podaří dosáhnout dostatečné stability přenosové soustavy při vyšších podílech energie z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, aniž by neúměrně rostla cena elektřiny. Na druhé straně si myslím, že při časově omezených zdrojích energetických surovin nemáme v budoucnu pravděpodobně jinou cestu, než směřovat ke stále vyšším podílům výroby energií z obnovitelných zdrojů.

 

Jiří Cieńciała (68 let)

Od roku 2015 je senátorem za Frýdek-Místek. V letech 2013-2014 byl ministrem průmyslu a obchodu v Rusnokově vládě. Zkušenosti pro vládní a nyní senátorské angažmá sbíral například čtyři roky jako generální ředitel Třineckých železáren, od roku 2007 je také v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy, od roku 2011 coby viceprezident. Čtyři roky zastávala také funkci vysokoškolského rektora.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků