Co čekat od schůze věřitelů OKD

komentare_iuhli_800x600Co bychom mohli očekávat od schůze věřitelů OKD? Výměnu informací. Zásadní zprávy pro budoucnost OKD mohou přinést až další dny.

Před úterní schůzí věřitelů společnosti OKD bychom se mohli pokusit odhadnout, co si lze od tohoto jednání slibovat a co by byla očekávání přehnaná. Snad to nebude působit paradoxně, když hned na počátku odhadneme, že to hlavní mohou být až následné reakce zainteresovaných stran po té, co schůze proběhne.

Čtěte také:
Možnosti Lee Loudy
Kvůli insolvenci OKD může hrozit arbitráž

Hlavním úkolem schůze věřitelů bude v prvé řadě naplnit formální náležitosti, které jí náleží. Stačí se podívat na předmět jednání, jak je doslova uveden v insolvenčním rejstříku: zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, v případě usnesení schůze věřitelů o přijetí způsobu řešení úpadku reorganizací může být přijato usnesení, kterým se určí osoba znalce, rozhodnutí o insolvenčním správci dle § 29 z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“), volba věřitelského orgánu.

Jistě na schůzi zazní také nemálo dalších konkrétních informací, především objem všech uznaných pohledávek za OKD. Nečekejme však, že by schůze věřitelů přinesla již konečné budoucí řešení, například dohodu všech věřitelů o reorganizaci. K takovému rozhodnutí není ještě dosaženo natolik stabilních podmínek, aby bylo možno vybudovat nějaký finanční plán reorganizace.

Zatímco schůze věřitelů je takovým prvním setkáním i střetem zainteresovaných stran tváří v tvář mimo média, teprve v čase následujícím mohou přijít zásadnější zprávy. Dá se předpokládat, že účastníci budou na jednání studovat fakta, která přinese insolvenční správce, sledovat vystupování zástupců jednotlivých stran. Tyto informace musí zpracovat, aby pak zaujali konkrétní postoje v různých otázkách. A ty jsou minimálně tři: jak se postavit k zamítnutým pohledávkám, zda se ucházet o koupi celého OKD (za stávající situace zatím kupci de facto nejsou), jak velkou ochotu projevit v poskytnutí peněz na provoz OKD, než bude o konečném řešení jeho úpadku rozhodnuto. Snad bude tedy nyní snazší orientovat se v událostech, které schůze věřitelů přinese.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Výbuch srazil giganta na kolena
Odkrylo rýpadlo UFO?
Tajuplná uhelná lebka