Horníky chladí v podzemí klimatizace

Ilustrační foto: OKD

Pro ochlazování čeleb, rubání a také větve odtěžení je v podzemí Důlního závodu 1 společnosti OKD instalováno bezmála dvaatřicet kilometrů potrubí včetně kolen a odboček.

Oblast 26. sloje v 11. kře dobývacího prostoru Důlního závodu 1 – lokality Karviná s připravovaným porubem 11 634 spolu s doubravskými ohradníky ve 22. kře s porubem 22 3952 a připravovaným porubem 22 3954 jsou nejvzdálenějšími místy, kde vede systém centrální důlní klimatizace. Díky ní se teploty na pracovištích kolektivů příprav hlavního předáka Petra Rojíčka a vybavování hlavního předáka Radima Škuty pohybují v průměru okolo 28° Celsia, uvedl Měsíčník Horník.

Čtěte také:
Alkohol a drogy v OKD netolerují
OKD motivuje horníky z Paskova k přesunu

Bez našich ledniček by tam panovaly teploty až 34° C, což by znamenalo přinejmenším dvě přestávky z důvodu zhoršených mikroklimatických podmínek,“ řeklvedoucí větrání DZ 1 – Karviná Pavel Molnári s tím, že klimatizována byla už postupující Rojíčkova čelba 11 618. Od vytvoření větrního okruhu na konci dubna, zahájení instalace porubu a rozšiřování prorážky zde mají dvě chladicí jednotky RWK-300. Ty předávají chlad ze studené vody přiváděné z povrchu do důlního ovzduší k ochlazování ohřátých větrů. Ohřátá voda z RWK300 míří zpět na povrch a v kompresorovně odevzdává své teplo do venkovní atmosféry.

Pro klimatizování oblasti 26. sloje bylo zapotřebí více než šesti kilometrů potrubí (včetně kolen a odboček) postupně instalovaného do vzdálené 11. kry přibližně 180 metrů pod úroveň nejnižšího 11. patra. „Další připravovaná pracoviště v 11. kře ve 34. sloji jsou ve dvoukilometrové vzdálenosti od jámy a nacházejí se až 300 metrů pod úrovní 11. patra. Neobejdeme se proto bez pomocného systému sekundárního rozvodu a stanice redukující tlak vodního sloupce, aby při překonání takového výškového rozdílu na překopu 01202 nedošlo k roztrhnutí a destrukci klimatizačního potrubí,“ popsal Molnári. Centrální důlní klimatizace, jak poznamenává, chladí podzemní pracoviště na šachtě Karviná už čtyři roky a dva měsíce. „Od zahájení jejího provozu nebylo nutné v rubáních ani na čelbách stanovovat žádné mikroklimatické přestávky nad rámec pauz na svačinu. Výjimku mohou tvořit ostatní pracoviště, kterými jsou odloučená místa v dole – například zmáhačky či remízy důlních lokomotiv,“ vysvětlil.

DZ 1 – Karviná má pro své dobývací prostory Doubrava u Orlové a Karviná Doly I zřízen potrubní řad s rozvody klimatizace o celkové délce 31 890 metrů. „Aktuálně zde využíváme devatenáct chladicích jednotek RWK-300. O jejich bezpečný provoz, údržbu a opravy zodpovídá mechanik našeho úseku Zdeněk Skupník, mistr svého oboru využívající letitých zkušeností,“ líčí vedoucí větrání. Ten poukazuje také na další důležitou součást klimatizačního systému – větev odbočující na lokalitu Darkov pro chlazení pásových pohonů PD 3, jimiž je na překopech 2983 a 011 96 přetěžováno uhlí z lokality Karviná. Ke chlazení je zde využíváno přívodní vody ohřáté na teplotu cca 16° C kvůli zabránění vzniku rosného bodu, který by jinak mohl ohrozit provoz elektrozařízení pásových pohonů.

Mohlo by vás zajímat:
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty
Jezero Most bude rájem pro rybáře
Z lomu je třetí největší jezero v ČR