Dejme větší prostor výzkumu uhlí

komentare_iuhli_800x600Stojí za to hledat i další cesty, jak uhlí lépe využít. Dáme-li větší šanci výzkumu, možná se odmění alternativami efektivnějšího využití uhlí.

Na to, jak se opakovaně doma i v zahraničí řeší otázky budoucnosti uhlí, nenalezneme v bilancích uhelných „pro a proti“ zmínky o možnostech, které by mohl přinést výzkum. Výsledky bádání by totiž mohly podstatněji omezit některé negativní stránky těžby a spalování uhlí. V rozborech i v médiích se však dostává nepoměrně více prostoru obnovitelným zdrojům.

Přitom vloni vládou schválená Aktualizace státní energetické koncepce (ASEK) postavila výzkum, vývoj a inovace na místo strategické priority č.4 české energetiky. Jakkoliv jde o obecný dokument, dostalo se dále v textu i na odstavec věnovaný fosilním palivům, uhlí a plynu. Je zde (mimo jiné) deklarována „podpora projektů zaměřených na výzkum účinnějších a nových technologií spalování tradičních fosilních paliv, např. technologie čistého uhlí“.

Čtěte také:
Sázka na jádro? Noční můra české energetiky!
Ústecký kraj bojuje o miliony pro své horníky

O výzkumu, jak lépe a efektivněji uhlí využívat, by se tedy mělo hovořit více a měl by být i více podporován.

Výše zmíněný ASEK konstatuje nedostatek pracovišť určených pro výzkum v energetice a nižší zapojení vysokých škol.

To neznamená, že by výzkum uhlí u nás neměl tradici a že by takové pracoviště neexistovalo. Příkladem je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě, jehož hlavními akcionáři s téměř stejnými podíly jsou společnosti Vršanská uhelná a.s. a Severočeské doly a.s.

Podíváme-li se na přehled výzkumných projektů tohoto ústavu, pak ze sedmnácti se jen čtyři projekty týkají výzkumu bezprostředních vlastností a užití uhlí, například možností zplynování hnědého uhlí nebo pokročilých technologií pro výrobu elektřiny a tepla. Ostatní úkoly směřují spíše k problémům ekologie a rekultivace. Uvedená statistika souvisí jistě s financováním a se zadáním těch, kteří výzkum platí, nicméně v tomto kontextu by asi bylo žádoucí podpořit „materiálový“ výzkum.

Většímu důrazu a motivaci pro investice do výzkumných aktivit nemusí v současné době nahrávat prudký pokles cen uhlí v minulých dvou létech, nízké ceny emisních povolenek, nízké ceny plynu nebo zvýhodnění obnovitelných zdrojů energie. Nízké ceny energetických komodit však nebudou trvat věčně a totéž by mělo platit i pro emisní povolenky, pokud by systém ochrany klimatu měl být účinný. Potom se jakékoliv nové poznatky a technologie využití uhlí mohou více než hodit.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Bochníček projede všude
Masakr v dole Ludlow
Těžit se bude pořád, tvrdí fakulta