I v dolech je třeba pořádně větrat

I jeden poškozený větrní objekt může negativně ovlivnit plynové a klimatické poměry hned na několika pracovištích současně. Ilustrační foto: OKD

Nikoliv vydobyté tuny nebo vyražené metry, Vítězslav Košňovský se Závodu Útlum–Jih společnosti OKD získal nejvyšší české hornické vyznamenání za větrání dolu a zajišťování příznivých mikroklimatických podmínek.

Přebíral ho jako vedoucí a projektant větrání. „Výsledky práce v oblasti větrání nelze hmatatelně změřit, nejsou za nimi čísla jako v provozech rubání či příprav. I jeden poškozený větrní objekt může negativně ovlivnit plynové a klimatické poměry hned na několika pracovištích současně,“ vysvětlil pro Měsíčník Horník Košňovský, který pracuje v OKD od roku 1993.

Čtěte také:
Bakala prý chtěl OKD už před privatizací
Bakala: Žralok pravdy a lásky

Příslušné vzdělání získal na ostravské Střední průmyslové škole hornické a také Vysoké škole báňské (na její Hornicko-geologické fakultě vystudoval nejprve hlubinné dobývání ložisek, později při zaměstnání také větrání a bezpečnost dolů a nakonec i doktorské studium hornictví a hornické geomechaniky). „Jsem velmi potěšen za navržení a ocenění mé dlouholeté práce v projektování a větrání dolu. Ovšem bez kvalitního, spolehlivého týmu spolupracovníků by těchto výsledků nebylo možno dosáhnout. Tímto bych chtěl i jim poděkovat za dobře odvedenou práci,“ řekl Košňovský.

Ten získával první zkušenosti ještě na původním Dole Paskov jako zámečník na strojním úseku a revírník úseku větrání. Stal se i vedoucím úseku větrání, projektantem, zástupcem vedoucího větrání. V lokalitách Staříč, Chlebovice, Sviadnov vedl větrání, provoz důlně bezpečnostních služeb, byl vedoucím likvidace havárie.

Po vzniku Závodu Útlum–Jih nastoupil do nynější funkce. „Není to vždy jednoduchá činnost. Obzvláště v propojených větrních oblastech s rozsáhlými větrními sítěmi a s kumulací vzájemně se ovlivňujících pracovišť. Výsledkem však musí být pracoviště a důlní díla s bezpečným složením ovzduší a s příznivými mikroklimatickými podmínkami,“ poznamenal čerstvý držitel Resortní medaile Jiřího Agricoly.

Předseda ČBÚ Martin Štemberka ho vyznamenal nejenom za plnění běžných pracovních úkolů či řešení a likvidaci závažných událostí v dole a výchovné působení v oblasti BOZP. Košňovský ale také v průběhu své praxe navrhl a uskutečnil řadu inovací (zavedení standardů do kanonických schémat větrání, aktualizování typizační směrnice větrání dolů, zpracovávání a porovnávání kompresibilního a nekompresibilního výpočtu větrní sítě), optimalizaci větrání, degazace a klimatizace, stanovoval plynodajnost a odplynění dobývaných porubů větraných takzvaným Y systémem, stanovoval exhalace metanu u řezného orgánu dobývacího kombajnu. Při uvedených činnostech spolupracoval s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Ústavem geoniky AV ČR Ostrava či Green Gas DPB. Pravidelně přispívá referáty na mezinárodních konferencích o větrání, degazaci, klimatizaci a bezpečnosti v hornictví.

Mohlo by vás zajímat:
O uhlí se často lže
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme
Další krok k těžbě ve vesmíru