Kraj nechá odvézt materiál z lagun Ostramo

Moravskoslezský kraj uhradí přes 8 milionů korun z krajského rozpočtu na odstranění materiálu z lagun Ostramo. Foto: wikipedia.org Lukáš Mižoch

Veřejnou zakázku na odstranění materiálu z lagun Ostramo, který je dlouhodobě uskladněn na území města Vratimov, vyhlásil Moravskoslezský kraj. O zahájení otevřeného nadlimitního zadávacího řízení rozhodli krajští radní.

Odtěžení, odvezení a odstranění materiálu si vyžádá přes 40 milionů korun, z nichž 80 procent pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou se kraji podařilo získat. Zbývajících 20 procent, tedy přes 8 milionů korun, půjde z krajského rozpočtu.

Čtěte také:
Telátka z výsypky pomůže pojmenovat veřejnost
Rekultivační žně dopadly nad očekávání

„Na zhotovitele prací jsou kladeny velmi přísné požadavky, nejen co se týče prokázání jeho kvalifikace, ale i na samotný průběh akce. V žádném případě nemůže dopustit, aby se opakovala podobná blamáž, která jako je tomu v případě odtěžovaní lagun Ostramo,“ sdělila Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí. „Před zahájením prací tak budeme schvalovat spolu s dotčenými orgány prováděcí projekt, který musí do detailu řešit nejen samotný průběh prací, ale rovněž dopravní trasu, včetně koncového zařízení. Odtěžený materiál musí být odvážen přímo do zařízení, kde bude docházet k jeho postupnému termickému odstranění na území České republiky. Jakýkoliv jiný způsob odstranění jsme kategoricky odmítli. Jsem přesvědčena, že jsme nastavili dostatečné mechanizmy proto, aby naše veřejná zakázka měla zdárný průběh. Pokud vše půjde podle plánu, pak příští rok v lednu bychom mohli mít podepsanou smlouvu se zhotovitelem. Veškerý materiál by měl být z Vratimova odvezen v první polovině roku 2018 a do konce téhož roku ekologicky odstraněn,“ dodala.

Odstraněna bude nejen samotná deponie materiálu, ale i přilehlý násep u železniční vlečky v množství téměř 7 tisíc tun. Následovat bude závěrečný úklid lokality a její monitoring.

Laguny OSTRAMO vznikly ukládáním odpadu z rafinérské výroby zahájené zde na konci 19. století. Od roku 1965 zde byl ukládán též odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava. Od konce 70. let bylo zvažováno ukončení provozu z důvodu havarijních úniků látek z lagun a negativního vlivu na životní prostředí.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Chrání banky klima nebo své zisky?
Strojaři se předháněli v dodávkách pro doly