Vyznamenání získal po třiceti letech na šachtě

David Hájek se spolupodílel na zavádění centrální klimatizace v Dole Darkov. Foto: wikipedia.org Petr Štefek

David Hájek byl nominován na Medaili J. Agricoly za svou dlouholetou vynikající práci ve prospěch hornictví.

Po třiceti letech od svého příchodu na post stipendisty do OKD se David Hájek vypravil – nyní už jako závodní v Důlním závodě 1 – Karviná, lokalitě Darkov – do Prahy, aby z rukou předsedy Českého báňského úřadu (ČBÚ) Martina Štemberky převzal nejvyšší hornický řád, napsal Měsíčník Horník. „Velmi si Medaile J. Agricoly vážím, beru ji jako ocenění mé dlouholeté práce v hornictví. A to nejen mé, ale také mých kolegů, s nimiž zažívám úspěchy i neúspěchy v tomto nelehkém oboru lidské činnosti,“ nechal se slyšet Hájek, jenž do řádného zaměstnání v těžební firmě nastoupil po absolvování inženýrského studia důlního měřictví a geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Čtěte také:
Kdy se budou zavírat další doly OKD?
Bakala udělal ze sídla OKD luxusní kanceláře

Jako technik na Dole 1. Máj dělal asistenta, pak revírníka úseku příprav, důlního geologa i měřiče, vedoucího důlního geologa a měřiče na závodě 1 – Barbora, technika následků zahlazování důlních škod, projektanta báňské projekce, hlavního inženýra závodu 2 Darkov i náměstka pro bezpečnost Dolu Darkov. V roce 2015 začal vykonávat funkci darkovského závodního. „Jsem rád, že jsem Agicolu dostal ještě v době aktivní činnosti na šachtě i vzhledem k tomu, že se čas hornické činnosti v našem revíru povážlivě krátí,“ pokračoval Hájek, jenž obdržel nejvyšší resortní medaili za dlouholetou vynikající práci ve prospěch hornictví.

V odůvodnění vyznamenání stojí, že se ve svých funkcích podílel na řešení a likvidacích závažných událostí v dole, řídil práce a výchovně působil na zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zúčastnil se postupné likvidace vydobytých lokalit Barbora, Gabriela, 9. květen, a to včetně likvidace hlavních důlních děl. „Na druhou stranu musím přiznat, že jsem měl ve skupině oceňovaných – převážně výrazně starších kolegů – při představovaném výčtu jejich úspěchů a zásluh pocit, že si to snad ani nezasloužím,“ poznamenal darkovský závodní. Toho ČBÚ vyznamenal zároveň i za přínos při snižování provozních nákladů šachty při otvírkách důlního pole, optimalizaci větrání a klimatizace pracovišť, stanovování účinných opatření proti vzniku důlních otřesů a záparů.

Vyzdvihl také jeho činnost v oblasti plenění výztuží dlouhých důlních děl a znovupoužívání materiálu, optimalizaci vrtného průzkumu, při hledání úspor energií i zdrojů degazačního plynu. Neopomenul ani Hájkův spolupodíl při zavádění centrální klimatizace v Dole Darkov či zavádění nových rychle tuhnoucích hmot k vyplňování uzavíracích hrází. „Děkuji všem, kteří mě na medaili nominovali. Jsem rád, že se slavnostního aktu předávání mohla zúčastnit i moje manželka a zažít tak se mnou tuto slavnostní chvíli a pocítit také sílu hornických tradic, v jejichž duchu ceremoniál probíhal,“ doplnil Hájek.

Mohlo by vás zajímat:
Služební auto obra Koloděje
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Z dolu ve Virginii udělali golfové hřiště