Nový kotel dojel z Ostravy

V najížděcí kotelně se vyrábí pára pro najíždění bloků a pro výměníkovou stanici vytápění areálu Sev.en EC. Foto: Severní energetická

V elektrárně ve Chvaleticích finišuje přestavba najížděcí kotelny. Změnou palivové základny, kdy   stávající olejové hořáky na kotlích nahradí nové, nízkoemisní na zemní plyn, dojde ke snížení emisí, aby byly splněny nové emisní limity platné po roce 2018.

V rámci tohoto projektu byl v pondělí 13. listopadu odstraněn z najížděcí kotelny kotel OPK 25 o jmenovitém výkonu 19,9 MWt. Úplně stejný kotel, zhotovený podle původní dokumentace, vyjel týž den z Ostravy, kde se několik měsíců vyráběl.

Čtěte také:
Jak se zachraňuje z komína elektrárny
Chvaletická kotelna splní emisní limity

Brzy ráno dorazil tento nadrozměrný náklad do Chvaletic. „Kvůli demontáži původního kotle musela být odstraněna část stěny, aby kotel o velikosti 7 x 3 x 3,5 m a hmotnosti téměř 30 tun mohl být v budově najížděcí kotelny vyměněn za nový. Demontáž trvala asi týden,“ řekl Miroslav Pečeňa, projektový manažer Sev.en EC. Kotel OKP 25, zhotovený z nového materiálu, je výkonově stejný jako ten demontovaný, bude ale dovybaven ekonomizérem a novým plynovým hořákem pro snížení výkonových ztrát a splnění nových emisních limitů. Komplexní zkoušky nového kotle v najížděcí kotelně se uskuteční 15. prosince.

V najížděcí  kotelně se vyrábí pára pro najíždění bloků a pro výměníkovou stanici vytápění areálu Sev.en EC. Slouží také jako záložní zdroj tepla pro soustavu CZT Chvaletice. Kotelna má dva kotle, jeden typu OKP 25 a druhý OB 16 o celkovém instalovaném jmenovitém tepelném příkonu 37,9 MW. Průměrný roční součet provozních hodin obou kotlů dosahuje zhruba 206 hodin. Kotel OKP 25 vyrobí až 25 tun páry za hodinu o teplotě 220°C a tlaku 1,35 MPa. Od července má najížděcí kotelna také nový 35 metrů vysoký komín upravený na spalování zemního plynu. Po dokončení plynofikace budou splněny nové emisní limity pro CO pod hranicí 50 mg/Nm3 a NOX pod 100 mg/Nm3.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Sen každého kluka z pískoviště
V lomu našli pravěký strom starý 20 milionů let
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu