OKD – data do diáře

komentare_iuhli_800x600Jak čas spěje kupředu, množí se termíny, které bychom neměli opomenout, pokud sledujeme dění v OKD. Nabízím krátký přehled březnových a dubnových termínů, které jsou před námi.

Blížící se jaro zapisuje do diáře OKD další termíny, které mohou přinést zajímavé informace. Zkusme do tohoto kalendáře nahlédnout, i když jistě není úplný a život přinese řadu dalších událostí. Nicméně seznam by mohl vypadat následovně:

Čtěte také:
Co říká znalecký posudek majetkové podstaty OKD
Bude investorům do OKD krýt záda stát?

31. března
ukončení těžby na dole Paskov. Jde o dlouho avizované datum, kdy se těžba s definitivní platností zastaví. V procesu rozhodování na podzim loňského roku se zvažovala ještě varianta prodloužení těžby do podzimu 2017, ale konečné rozhodnutí padlo na poslední březnový den.

6. dubna
termín schůze věřitelů OKD. Vyhlášením a zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 7. března byla na tento den svolána schůze věřitelů s následujícím programem:
– zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti,
– projednání a schválení znaleckého posudku zpracovaného za účelem ocenění majetkové podstaty (s povinnou účastí znaleckého ústavu),
– projednání dosavadního průběhu reorganizace a připomínek věřitelů k jejímu průběhu.

17. dubna
termín předložení plánu restrukturalizace, který je připravován v prodloužené časové lhůtě samotnou společností OKD. Na rozdíl od předešlých týdnů má společnost patrně k dispozici sjednané ceny uhlí na první čtvrtletí, může zpřesnit výhledy na celkový vývoj cen uhlí v tomto roce, může mít konkrétnější představy a odhady o nákladech a organizaci uzavření Paskova a v ruce má dva návrhy dvou investorů na majetkový vstup do OKD.

Do měsíce lze pak odhadovat další schůze věřitelského výboru a schůzi věřitelů. Pohromadě by měly mít všechny podklady k tomu, aby mohlo být rozhodnuto o budoucnosti, předpokládejme schválení navrhované restrukturalizace. Variant může být samozřejmě více, například odklad rozhodnutí atd., ale se spekulacemi počkejme nejprve na to, co přinesou bližší termíny v seznamu výše.

Na konec ještě připomeňme, že to bylo před rokem, 3. května 2016, kdy byl soudu doručen Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace tentýž den vyhlášen.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech