Olomoucký kraj není připraven na blackout

V případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny by lidé na Olomoucku měli velký problém. Foto: wikipedia.org Dominik Tefert

V případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny by lidé na Olomoucku měli velký problém. Foto: wikipedia.org Dominik Tefert

Olomoucký kraj zatím není dostatečně připraven na dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie. Velká porucha v rozvodné síti by způsobila problémy s náhradním zásobování elektřinou, protože místní zdroje nyní stačí pokrýt jen malou část spotřeby domácností a firem.

Vyplývá to z dokončeného návrhu Územní energetické koncepce Olomouckého kraje na léta 2015 až 2040. Byl zveřejněn na internetových stránkách hejtmanství. Autoři koncepce doporučili úřadům zpracovat preventivní plány, s jichž pomocí by lépe čelily velkým výpadkům elektřiny.

Čtěte také:
Bloger upozornil na rizika jaderné energie
Více energie z jádra chce jen třetina Čechů

Na Olomoucku a Přerovsku lze podle autorů koncepce v případě dlouhodobého přerušení dodávky elektrické energie využít energetické zdroje v teplárnách v Olomouci a Přerově. Experti v roce 2015 úspěšně vyzkoušeli nastartovat tyto malé elektrárny v podmínkách, které simulovaly velký výpadek v dodávce elektřiny. „Je tedy možné, aby oba zdroje dohromady dodávaly do distribuční sítě v tomto území trvalý výkon na úrovni 70 i více megawatt (MW),” stojí v koncepci.

Odborníci ale upozornili, že v okresech Olomouc a Přerov žije více než 200 000 obyvatel, jejichž potřeba elektřiny činí několik desítek MW. Stejnou spotřebu má nevýrobní sféra a na průmysl v těchto dvou okresech připadá minimálně 100 až 150 MW. Elektřina z tepláren v Olomouci a Přerově by proto stačila pokrýt spotřebu jen například nemocnic, telekomunikačních center či důležitých podniků. „Plnohodnotné zásobování všech odběrných míst je však s ohledem na odhadované potřeby nereálné,” uvádí koncepce.

Na Prostějovsku by mohla výpadek v dodávkách elektřiny částečně nahradit plynová turbína společnosti GAMA Investment v Prostějově, jejíž výkon je 58 MW. „Na ostatním území kraje by situace byla nepoměrně složitější,” stojí v analýze. Případný výpadek by nemohla nahradit elektřina z přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, která byla vybudována v útrobách kopce na rozhraní Jesenicka a Šumperska. Přednostně by totiž byla využita k opětovnému nastartování elektráren. Kapacita elektrárny Dlouhé Stráně podle odborníků postačuje pouze pro několikahodinový provoz.

V některých obcích by ale mohly být dodávky elektřiny provizorně obnoveny díky kogeneračním jednotkám se spalovacími motory, které jsou součástí bioplynových stanic. Souhrnný výkon těchto zdrojů na území Olomouckého kraje činí zhruba 40 MW.

Mohlo by vás zajímat:
ČEZu se daří snižovat emise
Elektrárna budoucnosti: vyšší výkon, nižší emise
Na Špicberkách půjdou emise pod zem