Práce bezpečnostního technika nikdy nekončí

Díky dodržování bezpečnostních pravidel byly ve Vršanské uhelné od začátku letošního roku registrovány pouhé tři pracovní úrazy. Foto: Czech Coal Tomáš Malý

Nikdo mu neřekne jinak než „bezpečák“ a zdaleka jen nehlídá, jestli se v provoze nosí ochranné přilby. Na dodržování pravidel bezpečné práce dohlíží, ale k tomu má bezpečnostní technik ještě řadu dalších povinností.

Zkoušky a přezkoušení zaměstnanců, kontakt se státní báňskou správou, dozor při kontrolách například krajských hygieniků, vytváření vnitřních předpisů nebo spolupráce při jejich vzniku – i to patří do pracovní náplně bezpečnostního technika. „Obecně by se dalo říct, že velká část činností bezpečnostního technika vyplývá z povinností stanovených buď obecnými, nebo vnitřními firemními předpisy,“ poznamenal Radek Dufek, který tuto profesi dělá už dvacet let a je bezpečnostním technikem Vršanské uhelné. Také může a často to dělá – vyrazit sám na kontrolu pracovišť. Díky prověrkám, zkouškám a školením projdou jeho rukama prakticky všichni zaměstnanci firmy.

Čtěte také:
Hnědé uhlí vystřídají turisté
Z měsíční krajiny do rozkvetlého parku

Do seznamování s bezpečnostními pravidly jsou zapojeni také vedoucí jednotlivých úseků a velkou odpovědnost z hlediska bezpečnosti mají revírníci. „Zkoušky a školení zaměstnanců jsou buď pravidelné, obvykle jednou za tři roky, nebo nárazové, které se konají většinou z důvodu změny zařazení zaměstnanců. Prověrky však probíhají na všech pracovištích každý rok, což znamená projít všechna pracoviště. Zabere to měsíc a půl nepřetržité každodenní práce,“ uvedl Dufek. Bezpečnostní školení je povinné i pro zaměstnance dodavatelských firem, kteří pracují v báňských provozech. „Ročně provádím 170 až 180 školení dodavatelských organizací,“ doplnil Dufek.

Zkouškám se nevyhne

V hierarchii těžební společnosti odpovídá za bezpečnost práce závodní lomu a k tomu má specializovaný útvar, ve Vršanské uhelné útvar bezpečnosti a životního prostředí, kam kromě bezpečnostního technika patří i technik požární ochrany, referent obrany a ochrany a specialista pro environmentální oblast. Pro to, aby člověk mohl vykonávat profesi bezpečnostního technika, musí mít takzvanou odbornou způsobilost. Ta je dána obecně platnými předpisy, které požadují vzdělání a délku praxe. Své znalosti musí bezpečnostní technici pravidelně prokazovat zkouškou před komisí státní báňské správy dle vyhlášky 298/2005 Sb. Zároveň všichni technici bezpečnosti a hygieny práce musí složit zkoušku před komisí akreditované společnosti, která vydává osvědčení k zajišťování úkolů v prevenci rizik. „Obě odborné způsobilosti se ověřují jednou za pět let. U bezpečnostního technika v těžební společnosti nejen podle běžné legislativy ale také podle báňských předpisů, takže musím absolvovat dvojí přezkoušení během této periody. Mne přezkoušení čeká příští rok,“ vysvětlil Dufek. Na této pozici je ve Vršanské sám, „svého“ bezpečnostního technika ale mají i Severní energetická a Coal Services.

Úraz od a do z

Nepříjemnou součástí práce bezpečnostního technika je řešení pracovních úrazů. Od jejich evidence až po spolupráci s báňským úřadem v případě závažnějších pracovních úrazů. „Musím vyhodnotit, k čemu došlo a co bylo příčinou. I v tom mi pomáhají vedoucí úseků p řípadně další odborní pracovníci. Pokud jde o závažnější úraz, ustaví se na vyšetření události komise. Po došetření úrazu předkládám závodnímu lomu výsledek šetření včetně návrhu opatření proti opakování pracovních úrazů,“ konstatoval Dufek. Hlavně se musí zjistit, zda k úrazu došlo kvůli systémové chybě, chybě ze strany zaměstnance nebo zda šlo o běžnou neopatrnost či o jednání vyplývající z rizika práce. Po vyhodnocení úrazu se některé závěry zapracovávají do interních bezpečnostních směrnic. „Naše firemní předpisy máme zpracované velmi detailně a velmi pečlivě vyžadujeme jejich dodržování. Odráží se to v nízkém počtu pracovních úrazů. Od začátku letošního roku registrujeme pouhé tři,“ vyzdvihl bezpečnostní technik.

Jak na rizika

Každá vykonávaná činnost s sebou nese určitá bezpečnostní rizika a technik je musí zjistit, popsat a zpracovat do vnitřních norem společnosti. Někde je ale úplně odstranit nejde, a tak zůstává nejúčinnější obranou například použití kvalitních pracovních pomůcek. Najít ty nejvhodnější je rovněž úkolem bezpečnostního technika. Mimochodem vybrat třeba správnou pracovní obuv, která bude mít  odpovídající bezpečnostní parametry a ještě bude pohodlná a bude možné ji nosit celoročně, není vůbec snadný úkol.

Čísla a zase čísla

Bezpečnostní technik si také musí rozumět s čísly. Nejrůznější statistické výkazy jsou povinné nejen ze zákona, ale dělají se i pro interní potřebu. „Statistiky zpracováváme měsíčně, půlročně a ročně,“ dodal Dufek.

Mohlo by vás zajímat:
Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme