Raci od Dolu Bílina jsou v bezpečí

Rak říční se dožívá 15 až 20 let. Foto: wikipedia.org D. Makavičius

 

Běžnou součástí postupující povrchové těžby hnědého uhlí je dnes také starost o rostliny a zvířata žijící v okolí. Pracovníci Severočeských dolů například realizovali záchranný transfer vzácných raků říčních v blízkosti Dolu Bílina.

V rámci monitoringu předpolí Dolu Bílina byl výskyt raka říčního v Radčickém potoce v úseku mezi nádržemi Libkovice I a III zaznamenán už v roce 2009. Od té doby byla jeho populace sledována a zároveň vyhledávána vhodná náhradní lokalita umožňující jeho nerušenou existenci, uvedly Hornické listy.

Čtěte také:
Švédská Kiruna ustoupí těžbě
Bílina: lom s jasnou budoucností

V loňském roce pak proběhl úspěšný transfer 664 raků do nedalekého Loučenského potoka. Letos v červnu záchranný transfer pokračoval. Na návnadu (vepřová játra) do pastí a také ohleduplným sběrem z nor se podařilo odchytit zhruba 900 jedinců raka říčního.

Toto množství je dostatečné pro založení perspektivní množící se kolonie raků v jejich novém a bezpečném životním prostoru ve vodních nádržích Radovesické výsypky. Všichni raci byli přeměřeni a zváženi a do tří hodin po odlovu odvezeni do náhradních stanovišť.

Ověřování účinnosti transferu a zjišťování aklimatizace raků v nových stanovištích se bude nadále věnovat vědecký tým zoologů ČZU v Praze.

Rak říční je sladkovodní korýš z řádu desetinožců, jeden ze dvou původních druhů raků v Česku. Dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto indikátorem čistoty vodních toků. Dožívá se 15 až 20 let. V České republice se v současnosti vyskytuje přibližně v osmi stech lokalitách. Jeho stavy značně klesly v důsledku znečištění vod chemickými látkami a také kvůli tzv. račímu moru, což je plísňové onemocnění.Zatím nebyl vložen žádný komentář, buďte první.

Vstup do diskuze