Rok uhlí

komentare_iuhli_800x600Začátek nového roku je vždy příležitostí k otázkám: jakých bude nadcházejících dvanáct měsíců. Loňský rok byl v pravdě rokem uhlí. Bude tak možno tak označit i rok 2017?

Odpověď na tuto na první pohled jasnou otázku zdaleka není tak jednoduchá. V prvních minutách začínajícího roku se zdá, že velkých příběhů v tomto roce nebude asi tolik jako v roce loňském. Které to byly?

Čtěte také:
Rakouská elektřina a české jádro a uhlí
Rakouská energetická schizofrenie

Nepochybně to byl vývoj světových cen uhlí, zejména uhlí koksovatelného. Ceny energetických komodit, zejména ropy, prošly v jarních měsících loňského roku hlubokým minimem. Na pozadí jejich propadu a vzestupu se odehrával příběh uhlí. Zdál se o něco méně vzrušující, protože po většinu roku ceny energetického i koksovatelného uhlí tížily své producenty svou nízkou hodnotou. Jejich čas přišel až v posledním čtvrtletí, kdy ceny uhlí vystoupaly na několikaměsíční a v případě koksovatelného uhlí na několikaletá maxima.

Díky tomuto nárůstu by měl být rok 2017 pro ceny uhlí příznivější. Ceny by se mohly pohybovat blíže hladinám, na které jsme byli zvyklí před pádem cen komodit, který začal v létě 2015, a platit by to asi mohlo hlavně pro koksovatelné uhlí. V tuzemsku můžeme spekulovat o velkoobchodních cenách OKD kolem 45 až 50 euro za tunu energetického uhlí a přes 100 euro za tunu koksovatelného uhlí. Odpovědí na jakékoliv spekulace by však měl být výsledek cenových jednání mezi OKD a jeho odběrateli.

Brexit a Trump, tedy referendum o odchodu Británie z Evropské unie a volby nového amerického prezidenta měly trochu paradoxně větší vliv na ceny komodit před termínem svého konání než po něm. Reakce trhu na výsledek byly totiž v obou případech krátkodobé a celkový růstový trend se na trhu energetických komodit nezměnil.

Pro rok 2017 přisuďme proto faktorům, kdy se bude řešit otázka míry a průběhu Brexitu a otázka důsledků Trumpovy politiky, o něco menší roli a čekejme jejich spíše pozvolnější dopad.

Jediným velkým příběhem roku 2017 zůstává patrně osud OKD v insolvenčním řízení. Nejpodstatnějším bodem zde bude to, zda OKD obhájí nebo neobhájí restrukturalizační proces. Restrukturalizace není bezezbytku v rukou OKD, potenciální strategičtí investoři stejně jako odběratelé mají totiž silnější karty díky tomu, že OKD je v úzkých. Mohou tak velmi ovlivnit podobu restrukturalizačního plánu vedle tržních cen uhlí, které sice jdou v posledních měsících OKD na ruku, ale v cenových jednáních o produkci OKD mohou být ze strany odběratelů o něco potlačeny.

Odpověď, jak to vše dopadne, se asi nedovíme hned v okamžiku, kdy bude restrukturalizační plán představen, tj. na jaře tohoto roku, ale až mnohem později a své v tom může hrát i česká vláda, která byly zatím garantem udržení likvidity společnosti OKD.

Ve výčtu příběhů roku 2017 dodejme ještě na okraj, že žádné překvapení asi nečekejme u těžby hnědého uhlí. Prolomení těžebních limitů na konci roku 2015 je prozatím jediné a o dalších eventuálních změnách by se mělo jednat až někdy v roce 2020.

Představy na počátku roku jsou jedna věc. Jak nás překvapí skutečnost, je věc druhá a rozhodující.

Mohlo by vás zajímat:
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech
Lužický kraj se mění v zemi jezer