Stopy po těžbě v dole Centrum zmizí do tří let

dul-centrum-12_compressed

Základním cílem rekultivačních prací po hlubinné činnosti dolu Centrum je podpora nově vznikajících biotopů. Foto: zdarbuh.cz

Po posledním hlubinném hnědouhelném dole Centrum bude definitivě „uklizeno“ do tří let, kdy skončí rekultivace dvou posledních ploch, kde se v podzemí těžilo těsně před uzavřením dolu letos v dubnu.

Rozlohou se jedná o území o celkové výměře kolem šedesáti hektarů. Jedna část označovaná rekultivátory jako Humboldt II zahrnuje plochu 37 hektarů a s odstraňováním následků těžby zde začali již v roce 2010, napsal Mostecký deník.

Čtěte také:
Severní Čechy 2035: Chmurná vize bez uhlí
Sedm důvodů, proč těžit uhlí

O pět let později se začala sanovat také více než dvacetihektarová oblast při jižním okraji Hornojiřetínské výsypky, která je z valné části zatopená vodou. Výskyt vody je po hlubinné těžbě typický, v krajině se objeví charakteristické kotliny, které se velmi rychle zaplní vodou. Tyto vodní a mokřadní útvary pak obohacují relativně suchou krajinu Mostecka a umožňují vznik cenných biotopů.

„Základním cílem rekultivačních prací po hlubinné činnosti dolu Centrum je proto podpora nově vznikajících biotopů včetně stabilizace území a zpřístupnění těchto přírodních lokalit,“ objasnila Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení rekultivací Severní energetické.

K nejvýraznějším změnám ve formování terénu dochází v prvních dvou letech od ukončení těžby. Kromě zajištění stability území a s ní související úpravy vodních poměrů je v této fázi rekultivace důležitá obnova komunikačního propojení v poddolovaném území. Při následné, takzvané biologické rekultivaci se pozornost obrací na podporu přirozeně vznikajících přírodních společenstev a jejich různorodost.

Citlivými zásahy do porostu dřevin a pěstební péčí se daří zcela odstranit dopady hlubinné těžby na původní krajinu. Rekultivační činnost skončí na Hornojiřetínské výsypce v roce 2018 a o rok později i v prostoru Humboldt II.

Mohlo by vás zajímat:
Patami k výbuchu a zavřete oči
O uhlí se často lže
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme