Archiv štítku: Diamo


Důl Petr Bezruč navštívily stovky zájemců

Státní podnik DIAMO v sobotu 9. září poprvé od útlumu zpřístupnil pro veřejnost areál Dolu Petr Bezruč (dříve Terezie) ve Slezské Ostravě, který byl nejhlubším dolem v ČR a letos pomyslně slaví 175 let od založení.


Důl Petr Bezruč otevře dveře veřejnosti

V sobotu 9. září se pro veřejnost otevře bývalý důl Petr Bezruč ((dříve Důl Terezie) ve Slezské Ostravě. Den otevřených dveří zde pořádá odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO.


Dokument připomene důlní neštěstí

V lokalitách Chlebovice i Staříč v Závodě Últum – Jih se během předposledního srpnového týdne natáčely scény do nového dvojdílného dokumentu České televize s názvem Dukla 1961.Nejvyšší kontrolní úřad pochválil DIAMO

Vláda projednala kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva financí(MF). Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornickéčinnosti obě ministerstva spolu se státním podnikem DIAMO poskytovalaúčelně a hospodárně.


Rekultivace budou postupovat podle koncepce

Cílem koncepce je předložit vládě návrh postupů budoucího řešení správy a následného využívání území s ukončenou a probíhající těžební a rekultivační činností s výraznou majetkovou účastí státu do roku 2060.


Heřmanickou haldu budou rozebírat až 15 let

Nejméně deset let bude speciální třídicí linka rozebírat největší ostravský odval Heřmanice. Halda, která patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji, dosud hoří.V Ostravě vypukl spor o sanace

Státní podnik Diamo chystá sanaci areálu koksovny a bývalého Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. Vedení města Ostravy ale protestuje, chce nejdříve likvidaci ropných lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo.