Archiv štítku: Důl Bílina


Taktické cvičení hasičů z Bíliny

Taktické cvičení jednotek zařazených do druhého stupně požárního poplachu se zaměřením na likvidaci úniku amoniaku vodného a záchranu pracovníka obsluhy v Elektrárně Ledvice potvrdilo, že hasiči DB jsou sehraným profesionálním týmem.


V Bílině staví nové cesty pro uhlí

Na horních etážích Jižních svahů Dolů Bílina v místě Bílinského zlomu přes Braňanskou výsypku až po východní svahy elevace Albert probíhají zemní práce na výstavbě nové trasy uhelných odtahů z lomu Bílina.Prodeco dodá do Bíliny nový pásový vůz

Pásové vozy jsou nezbytné doplňky technologických celků tvořených rýpadlem, DPD a zakladačem. V Dolech Bílina mají široké uplatnění, zejména zvyšují dosahové parametry rýpadel.


Elektrikáři z uhelného lomu Důl Bílina

Spektrum činností elektrikářů provozního úseku Těžba uhlí v Dolech Bílina je značně široké. Zabezpečení elektrické energie a její rozvod na pohony dálkové pásové dopravy jsou přitom pro chod uhelného lomu klíčové.


Zkrápěcí flotila Revitransu

Od jara budou zkrápět komunikace na Dolech Bílina tři nové kropicí cisterny Tatra T 158 s objemem nádrže 22 tisíc litrů. Výbornou průchodnost terénem jim zaručí tradiční tatrovácký páteřový rám podvozku.


Do Dolu Bílina míří nový obr

V souvislosti s prolomením limitů těžby bude v Dole Bílina postupně obnovována dobývací technika. Prvním velkostrojem bude zakladač ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103, který dodá společnost Prodeco.


Duchcov chce po těžařích novou silnici

Severočeské doly připravují všechna potřebná razítka pro pokračování hornické činnosti na Dole Bílina. Momentálně probíhá proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA.