Archiv štítku: SDAS

Severočeské doly se blíží těžbě za limity

Severočeské doly (SD) již podaly dokumentaci k posouzení vlivu na životní prostředí ministerstvu pro životní prostředí pro první fázi, řekl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký. Ministerstvo by ji mělo zveřejnit v řádu dnů.

Kolo pro nadaného braňanského školáka

V Braňanech odstartovaly prázdniny tradiční velkou oslavou konce školního roku. Během zábavného dopoledne plného her a hudby byli oceněni žáci s nejlepším prospěchem. Severočeské doly opět udělaly radost všem braňanským školákům.


Dobrovolníci SD pomáhají okolním obcím

Braňany a Březno, obce těsně sousedící s dobývacími prostory DB respektive DNT, se staly jarními cíli projektu firemního dobrovolnictví Společně a dobrovolně. Zaměstnanci Severočeských dolů zde vysázeli stromy a pomohli s údržbou a oplocením zahrady ve školce.


Efektivnější ochrana pro Mariánské Radčice

Během léta, v dostatečném předstihu před přiblížením porubní fronty Dolů Bílina, bude v prostoru u čerpací stanice Libkovice 2 dokončena rekonstrukce a rozšíření ochranných opatření bránících pronikání nežádoucímu vlivu těžebních operací do sousední obce Mariánské Radčice.