Archiv štítku: Vršanská uhelná

Dobré sousedské vztahy

Linduška úhorní je malý ptáček podobný vrabci. Jde o kriticky ohrožený druh, kterému se možná překvapivě velmi dobře daří v aktivních povrchových lomech na severu Čech. Jen ve Vršanech jich žije kolem 70 párů, v celé ČR asi 200 párů.


Malý, ale po čertech silný pomocník

Transportní vůz TV200M využívá úsek přestaveb a ostatních činností Vršanské uhelné. Vznikl za pomoci Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a Krušnohorských strojíren Komořany v červnu roku 1991. Nosnost vozu je 240 tun.Za pět let dala Vršanská do regionu 43 milionů

Vršanská uhelná již několik let pomáhá realizovat projekty, na které ve veřejných rozpočtech chybí peníze. Těžební firma dala pět milionů korun Ústeckému kraji a téměř sedm a půl milionu partnerským městům a obcím.


Skládkový stroj je po revizi opět v provozu

Skládkové stroje se používají k obsluze skládek hnědého uhlí na povrchových dolech a uhelných elektrárnách. Hlavním účelem je vyrovnávání nerovnoměrnosti těžby respektive dodávky uhlí a homogenizace kvality.


Důlní stroje se bez mapy neobejdou

Hlavním úkolem důlních měřičů je, aby se na mapě objevilo vše potřebné. Měřič ovšem pouze nezaměřuje, ale také vytyčuje. Například hranice, kde smí těžit velkostroje, ale třeba i plochy, kde se bude rekultivovat.


Když nemohou rypadla, pomůže trhavina

Trhací práce v lomu se objednávají podle požadavku přípravy výroby. Obvykle se trhací práce dělají v místech takzvaných tvrdých poloh, které v lomu Vršany tvoří pískovcem, Ty jsou místy až 1,5 metru silné.


Šedesátníci s lopatou pořád pracují

Lopatová rýpadla, která se v provozu objevují už od konce 50. let, patřila k nejdůležitějším částem dobývací technologie. Dnes jsou to spíše muzejní exponáty. Na šachtě přesto dál slouží.


Uhelné safari je tahákem i letos

Uhelné safari letos navštívilo již prvních tisíc zájemců. Všechny termíny na květen i červen jsou vyprodány, a to na všech třech trasách. Na exkurzi byli například Bulhaři.