Těžební unie: Existence limitů je dnes nadbytečná

Lom ČSA. Foto: Severní energetická

Pragmatickou a strategickou cestou pro spolehlivé zajištění energetické bezpečnosti ČR je úplné zrušení územně ekologických limitů. Takové je stanovisko Těžební unie k řešení otázky těžebních limitů, které ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do připomínkového řízení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje vládě prolomit limity na lomu Bílina, kde těží Severočeské doly ze Skupiny ČEZ. V případě lomu ČSA, kde těží Severní energetická, chce předložit analýzu potřeb případné úpravy územně ekologických limitů do konce roku 2019.

Vzhledem k tomu, že dosud není definitivně rozhodnuto o dalších směrech rozvoje energetiky, zejména v oblasti jaderné energetiky, jedná se podle oficiálního stanoviska Těžební unie o nesystémové rozhodnutí, které nebere v úvahu energetickou bezpečnost, strategičnost domácích zdrojů energie a možnost energetické chudoby.

Čtěte také: Zrušení limitů by byl jen první krok

Horní zákon v současně platném znění, ve kterém neexistuje institut vyvlastnění, definuje nezbytné kroky k zahájení těžby prostřednictvím povinnosti těžaře vyřešit „střety zájmů“. Existence jakýchkoliv„limitů“ je proto podle Těžební unie zcela nadbytečná.

Unie je sdružení těžařů z různých skupin podnikatelských činností, bez ohledu na jejich velikost. Základem jsou organizace provozující těžbu nerostných surovin.

Mohlo by vás zajímat:
Odboráři hrozí: Ukončení těžby přinese nepokoje
Mládkovo řešení limitů jde do boje
Sochor: Uhlí je jistota, plyn drahé riziko1 komentář

Vstup do diskuze
  1. jkkl

    Každý rozumně uvažující člověk si v hlavě umí srovnat, že povinnost těžaře vyřešit střety zájmů je jen záležitostí majetkového vypořádání, zatímco území limity mají ochrannou funkci v mnohem širším a obecně prospěšnějším měřítku. Nejsou nadbytečné a pánové z Těžební unie to vědí, proto se proti nim neustále tolik ohrazují. Při zrušení limitů by totiž jedinou překážkou byli už jen “nepohodlní” majitelé nemovitostí, neochotní na majetkové vypořádání přistoupit, což by vzhledem k finančnímu zázemí těžařů nemuselo pro těžaře představovat až tak velký problém.


Přidej vlastní názor