USA snížily za 10 let emise SO2 o 73 procent

Ke snížení emisí přispěla významnou měrou instalace odsiřovacích zařízení a technologií, které zlepšují spalování uhlí. Foto: Emerka Imagio cz Dreamstime

Podle březnové zprávy amerického úřadu pro energetiku (EIA) klesla produkce oxidu siřičitého při výrobě elektřiny v elektrárnách v USA od roku 2006 do roku 2015 o 73 procent. Vůbec největší meziroční pokles elektrárenských emisí oxidu siřičitého v tomto období byl zaznamenán v roce 2015, a to 26 procent.

Úřad pro energetiku k tomu uvádí, že k výraznému poklesu emisí SO² přispělo několik faktorů. Spojené státy výrazně změnily svoji energetickou politiku a při výrobě elektřiny uplatňují více zdrojů než jen uhlí. V roce 2015 se na výrobě elektřiny významně podílel břidlicový plyn, který obsahuje jen stopová množství síry.

Čtěte také:
Trump chystá změny v energetické politice USA
Trump chce energetickou nezávislost USA

Tzv. energetický mix při výrobě elektřiny v USA je zastoupen uhlím, zemním plynem, jádrem a obnovitelnými zdroji energie. V roce 2013 se na výrobě elektřiny uhlí podílelo 39,1 %, zemní plyn 27,4 %, jaderné zdroje 19,4 % a obnovitelné zdroje 12,9 %.

Ke snížení emisí ale přispěla významnou měrou také četnější instalace odsiřovacích zařízení a technologií, které zlepšují spalování uhlí. Na základě rozhodnutí americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) z roku 2011 pro omezení rtuti a dalších toxických látek (MATS), měly elektrárny snížit emise na povolené hodnoty do 15. dubna 2015, některé však dostaly výjimku až do 15. dubna 2016.

Na snížení emisí se podílely zejména dva technologické systémy – vstřikování sorbentů a „pračky“ spalin. Elektrárny, které měly dodržet standardy MATS, snížily během roku 2015 emise o 49 % oproti roku 2014. Bylo to i z toho důvodu, že spálily zhruba o pětinu méně uhlí.

Dalším příznivým faktorem, který ovlivnil emise oxidu siřičitého, byl útlum nejvíce znečišťujících elektráren. Každá elektrárna totiž produkuje různé množství síry podle toho, jak kvalitní palivo využívá a jakou technologií ho spaluje. Snížila se míra intenzity využívání elektráren, které produkují při výrobě elektřiny více ne dva kilogramy SO² na 1 MWh.

Přísnější ochrana ovzduší se nejvíce dotkla uhelných elektráren v Ohiu, Indianě a Kentucky, kde muselo být odstaveno nejvíce spaloven uhlí.

Čtěte také:
V Americe spustili čistou uhelnou elektrárnu
Chrání banky klima nebo své zisky?
JPMorgan ukončí podporu uhlí