Vědci zjistili, jak uhlí při skladování degraduje

Kvalita koksovatelného uhlí výrazně klesá i při běžných atmosférických teplotách v časovém úseku jednoho až dvou měsíců. Foto: imagio

Ruští vědci zjistili, že vytěžené uhlí při skladování rychle degraduje a jeho vlastnosti pak negativně ovlivňují další zpracování. Kvalita uhlí se zhoršuje zejména působením kyslíku, vlivem kolísání teplot a vlhkosti. Uhlí tak může v závislosti na době skladování ztratit až 20 % své energetické hodnoty.

Vědci z Národní univerzity vědy a techniky v Moskvě provedli rozsáhlý výzkum struktury uhlí, jeho změn při těžbě, přepravě, skladování a konečném spalování a vypočítali vlastnosti, které ovlivňují uvolňování tepla. Své výsledky publikovali v respektovaném časopise Fuel.

Čtěte také:
Feist: Uhlí bude dál v klíčové roli
Vondráš: Neprchejme od uhlí!

„V naší laboratoři zkoumáme uhlí už deset let. Vyvíjíme nové přístupy k hodnocení struktury a kvality uhlí a hledáme nové technologie a metodiku pro posuzování bezpečnosti těžby uhlí a technologií využití. Rovněž hodnotíme další možnosti využití uhlí, včetně tvorby nových materiálů na bázi uhlí,“ uvedla vedoucí projektu na univerzitě Světlana Epsteinová.

Postupná degradace uhlí vede k tomu, že je nutné spotřebovat více uhlí k dosažení stejného energetického účinku. Tím se zvyšují náklady na výrobu energie i tepla. Zvyšují se také emise, což má negativní dopad na kvalitu ovzduší. „Je proto nezbytné nalézt nové mechanizmy hodnocení procesů v uhlí po těžbě, aby bylo využívání uhlí co nejefektivnější,“ dodala Epsteinová.

Jedna z možných metod je využití modifikované tepelné gravimetrie pro analýzu vzorků. Odborníci sledují proces rozpadu uhlí při stoupajících okolních teplotách uvnitř inertního prostředí využívající argonový plyn.

Degradací uhlí se zabývali také čeští vědci. Na základě laboratorních pokusů v roce 2010 zjistili, že kvalita koksovatelného uhlí výrazně klesá i při běžných atmosférických teplotách v časovém úseku jednoho až dvou měsíců. Jde zejména o termoplasticitu. Rychlost změn ovlivňuje zejména teplota, zrnitost a stupeň prouhelnění daného uhlí.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků