Vyjádření mluvčí ČEPS

Vážený pane šéfredaktore,

reaguji tímto na článek dnes uveřejněný na serveru Info.cz s titulkem „Babišův muž si vylepšuje kancelář za 3 miliony“.

Společnost ČEPS se proti informacím uvedeným v článku zásadně ohrazuje. Informace jsou vytrženy z kontextu a samotný titulek je nepravdivý. Projekt nebyl zahájen a tudíž ani naceněn. Informace o výši reálných finančních nákladů se pohybují v rovině fabulace a jsou zcela zavádějící.

V areálu společnosti ČEPS na Bohdalci v Praze v současné době probíhá předpřípravná konzultační fáze plánu úpravy dvou kancelářských místností a jedné konferenční místnosti s cílem rozšířit počet pracovních míst ze současných tří na pět formou open space. Jedná se o standardní úpravu prostor tak, aby poskytly větší počet pracovních míst, nikoliv o přestavbu určenou pro jednoho pracovníka. Plán úpravy je součástí dlouhodobého projektu na rozšíření a optimalizaci kancelářských prostor společnosti, v rámci kterého již od roku 2017 rovněž probíhá v centrále společnosti na Bohdalci výstavba přídavné administrativní budovy.

Nyní se řeší variantní návrhy na úpravy a rozhodnutí o možné budoucí realizaci projektu. V případě rozhodnutí projekt realizovat by společnost ČEPS z vypracovaných návrhů zvolila variantu, která v maximální míře splní jak požadavky na potřebu rozšířit počet pracovních míst v daných prostorách a jejich vybavení, tak na výši vynaložených finančních prostředků a to zcela v souladu s institutem péče řádného hospodáře. Případná realizace projektu by poté probíhala standardní cestou, kdy jsou dodavatelé vybíráni ve výběrovém řízení.

S odkazem na § 10 zákona č. 46/2000 Sb. Vás tímto žádám o uveřejnění odpovědi, neboť text významně poškozuje dobré jméno a pověst naší společnosti. Je zcela jednostranný bez možnosti vyjádření ze strany ČEPS a uvádí nepravdivé informace.

S pozdravem,

Mgr. Hana Klímová
vedoucí odboru Komunikace a tisková mluvčí

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
tel.: +420 211 044 827, mobil: +420 720 964 876
e-mail: klimova@ceps.cz, web: www.ceps.cz