Výzkum kvality uhlí není mrtvým oborem

Kvalita uhlí nepřestává být zajímavým tématem výzkumu ani v době, kdy se fosilní paliva stávají středem pozornosti kvůli souvisejícím emisím skleníkových plynů.

Tentokrát přichází zpráva z vědeckého pracoviště v Rusku, z Národního technologického institutu (MISIS).  Podle informací v tisku zde tým vědců vyvinul novou metodu ke sledování nebezpečí samovznícení uhlí a k měření měnící se kvality uhlí v průběhu těžby, skladování, transportu i při jeho využití. Kromě vyšší bezpečnosti by metoda měla pomoci efektivnějšímu využití uhlí v energetice a v chemickém průmyslu, protože tyto procesy bude možné optimalizovat s ohledem na posun ve vlastnostech uhlí působením vzduchu a vlhkosti. A může se to projevit i v obchodu.

Čtěte také:
Feist: Uhlí bude dál v klíčové roli
Vondráš: Neprchejme od uhlí!

Uvedenou zprávu můžeme číst v širších souvislostech. Neuplynulo totiž mnoho času, kdy média zaznamenala, jako měrou roste podíl ruského exportu koksovatelného uhlí, a to především směrem do Asie. Ruští producenti koksovatelného uhlí si dali za cíl získat co největší podíl na asijském trhu a výsledkem je posun z 23% v roce 2009 na údajně 53% v roce 2015.

Sledování změn ve kvalitě uhlí z dolu k samotnému odběrateli může podpořit obchod, když umožní férovější nastavení cen (s ohledem na zmíněnou kvalitu).

Díky svým dobrým vlastnostem (malý obsah síry a zbytkového popela), díky energetickému využití uhlí v ruské energetice i ocelářství a díky zmíněným exportům, těžba uhlí v Rusku rok od roku roste. V roce 20016 to mělo být přes čtyři procenta. Rusko je podle odborných komentářů čtvrtým největším exportérem koksovatelného uhlí na světě.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků