Bude nová metoda čištění uhlí lepší než tradiční způsob?

Během výzkumného projektu se porovná nová technologie Roben Jig s tradiční metodou analýzy metalurgického uhlí. Ilustrační foto: Imagio

Výzkumný projekt Canadian Carbonization Association Research a Geoscience BC má posoudit účinnost nové metody čištění metalurgického uhlí používaného k výrobě oceli. Projekt má určit kvalitu uhlí a koksu, což jsou důležité faktory pro hodnocení ekonomické výnosnosti uhelných ložisek.

Schopnost přesně vyhodnotit kvalitu uhlí a průběh koksování metalurgického uhlí během průzkumu je nezbytná pro stanovení ekonomické životaschopnosti uhelného ložiska,“ říká Melanie MacKay, prezidentka Západní kanadské uhelné společnosti. Během výzkumného projektu se porovná nová technologie – Roben Jig, mycí proces uhlí na bázi vody – s tradiční metodou analýzy malého rozsahu vzorků metalurgického uhlí. Tradiční proces využívá nejrůznější chemické látky na bázi rozpouštědel jako benzín, methylenchlorid či perchlorethylen a dalších k odstranění nečistot a produkce čistého vzorku uhlí k analýze.

Čtěte také:
Tajuplná uhelná lebka
Důl Jeroným odkryl nová tajemství

Promývání uhlí metodou Roben Jig je ekologičtější. Znamená vložení vzorku uhlí do speciálně navrženého válce s vodou. Motor pohybuje válcem nahoru a dolů. Usazovacím pohybem se třídí částice podle hustoty. Nejtěžší padají na dno, nejlehčí zůstávají nahoře. Čisté vzorky uhlí se potom extrahují a putují na testy kvality. Poskytne-li proces Roben Jig rovnocenné, nebo lepší výsledky proti tradiční metodě praní uhlí, bude je moci využít světový uhelný průmysl a vyhne se tak používání škodlivých chemikálií (perchlorethylen a další) při tradiční metodě. Výsledky výzkumu budou k dispozici na podzim roku 2017.

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme