RekultivaceDůl v Genku se proměnil v kulturní centrum

Belgické město Genk bylo mnoho let závislé na těžbě černého uhlí. Když byl koncem 80. let důl ve Winterslagu uzavřen, představitelé města byli o dalším využití místa rozhodnuti. Mělo dál odrážet dědictví těžby uhlí.