Rekultivace

Prim hrály lesnické rekultivace

Sokolovská uhelná loni na obnovu krajiny v rámci rekultivačních prací vynaložila 44 milionů korun. Nově odstartovala práce na části vnitřní výsypky lomu Jiří.


Northumberlandia – rekultivace jinak

V blízkosti jednoho z největších povrchových uhelných lomů v Anglii vznikla 400 m dlouhá postava ležící ženy Northumberlandia. Má sloužit jako kompenzace za narušené životní prostředí.