Z domova

ČEZu se daří snižovat emise

Emise znečišťujících látek elektráren firmy ČEZ ve srovnání s rokem 2013 klesly. Ubylo tuhých znečišťujících látek i oxidu siřičitého a oxidů dusíku.


Důl Jeroným odkryl nová tajemství

Během podzimního průzkumu středověkého dolu Jeroným u Krásna na Sokolovsku čekala na odborníky senzace, kterou odtajnili až nyní. V areálu totiž nalezli další stará důlní díla.