Z domova
Energetická koncepce má podporu

Aktualizovaný návrh energetické koncepce má mj. podporu Teplárenského sdružení ČR. Stát by se měl koncepcí důsledně řídit, přičemž míra závislosti je lepší vyšší než nižší.


ASEK by měl kontrasignovat parlament

Státní energetická koncepce (ASEK) nesmí být prosazena silou. Měl by ji proto kontrasignovat parlament. Výhodou ASEK je, že se na její přípravě podílelo více politických stran.


ČOI kontrolovala tuhá paliva

ČOI ve 3. čtvrtletí provedla 59 kontrol a porušení předpisů zjistila ve 27 případech. Polovina nedostatků se týkala nedodržení deklarované hmotnosti dodaného paliva a nesprávného účtování.


Kádner proti novele horního zákona

Navrhne úpravu státního rozpočtu, který se zvýšeními příjmy z těžby uhlí počítá. Chce vytvořit pracovní skupinu, v níž budou zástupci krajů i obcí, na které těžba dopadá.


Mládek představil ASEK tripartitě

O energetické koncpeci bude nyní jednat vládní koalice. Ministr průmyslu Mládek předloží finální verzi návrhu vládě poté, co jej projedná koaliční rada.


Léčivé koule už patří minulosti

Fenoménem přelomu 80. a 90.let se staly takzvané vršanské koule. Pocházely z třetihor, z doby po uložení hlavní uhelné sloje. Jsou staré 15 až 20 milionů let.


Tajuplná uhelná lebka

Jedná se o uhelnou lebku člověka, která může být údajně stará až 15 milionů let. Jde o jeden z nejpodivnějších archeologických a geologických artefaktů na světě.