V důlní dopravě chybějí lidé

V důsledku vývoje OKD v poslední době – vyhlášení insolvence, programů racia – došlo k rapidnímu úbytku lidí v dopravě. Ilustrační foto: OKD

Logistika na stonavské šachtě společnosti OKD stále nefunguje podle představ a plánů. Jedním z důvodů je i nedostatek lidí v důlní dopravě, upozornil v rozhovoru pro Měsíčník Horník manažer pro logistiku v Důlním závodě 2 Milan Macíček.

Čtěte také:
Bakalův recept na zbohatnutí
Bakala: Žralok pravdy a lásky

Logistika v roce 2017 v DZ 2, jaká je situace?

Součástí logistiky jsou všichni zaměstnanci účastnící se procesu dopravy. A to od nakládky materiálu na povrchu a popouštění svislými jámami, přes kolejovou dopravu na překladiště, přeložení materiálu na závěsnou dopravu až po transport po trasách na patřičná pracoviště.

V tomto systému však máme nedostatky. Nejsou dodržována již nastavená pravidla logistiky.Konkrétně jde například o zbytečné předzásobování materiálem. Nepomáhá tomu ani časté stěhování kolektivů i jejich strojních technologií a technologická nekázeň řidičů obecně.

A lokomotivářů se přitom šachtě nedostává …

V důsledku vývoje OKD v poslední době – vyhlášení insolvence, programů racia – došlo k rapidnímu úbytku lidí v dopravě. Proto se letos prakticky dostáváme nazpátek k počátkům logistiky, kdy si úseky navzájem vypůjčovaly závěsné lokomotivy a tím docházelo k jejich neřízenému pohybu v revíru. A ano, zároveň cítíme nedostatek řidičů kolejových i závěsných lokomotiv, jakožto pracovníků obsluhy jam v lokalitách Sever i Jih. Zaměstnanci jsou nuceni přecházet z jednoho těžního zařízení na druhé a přejíždět mezi patry kvůli zachování jejich obslužnosti. K řidičům závěsných lokomotiv už doplňujeme pomocníky lokomotivářů, které bereme z jiných úseků.

Čeho se v této oblasti v poslední době dosáhlo?

Pokračuje začleňování dalších zaměstnanců do procesu logistiky – zejména z úseků vybavování a likvidace. Optimalizovali jsme kapacity pomocných překladišť 4204, 5101, 5507, dokončili procesní centralizaci překopu 5201 a snížili množství zásob v dole. Snažíme se uspokojovat požadavky a plnit své úkoly, což se nám v rámci možností daří. Za to chci poděkovat všem aktivním zaměstnancům, kteří se na logistice podílí.

Kde jsou naopak mezery, na co se zaměřujete?

Výše uvedené negativní vlivy přispěly k obnovení týmu logistiky v DZ 2, který se zabývá a řeší procesní nedostatky této oblasti, jakými jsou pořádky, výklizy, přenos dat, hlášení řidičů, poškozování zařízení a decentralizace.

Jaká je budoucnost logistiky na této šachtě?

Logistika tady byla, je a bude, a to v jakékoli formě. My chceme plnit požadavky zákazníků na 100 procent, nicméně k tomu je potřeba mít odpovídající administrativní i strojní zázemí. Po převozu vybavení a strojních částí z DZ 3 a doplnění chybějících zaměstnanců výhledově posuneme logistiku zase o velký kus dopředu. Určitě uvítáme každý podnět a názor týkající se logistiky. I ty negativní pro nás budou významné pro posun logistiky kupředu.

Mohlo by vás zajímat:
O uhlí se často lže
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme
Další krok k těžbě ve vesmíru