Co říká znalecký posudek majetkové podstaty OKD

komentare_iuhli_800x600První březnový den přinesl významnou událost v rámci insolvenčního řízení OKD. Byl zveřejněn znalecký posudek majetkové podstaty dlužníka – OKD. Je toho více, nad čím se lze při čtení posudku zamýšlet. Hlavní závěr je ale jednoznačný: po likvidaci společnosti by na věřitele nezbylo nic. Což jinými slovy potvrzuje, že nadějí pro společnost i věřitele může být jen restrukturalizace.

Rozsah znaleckého posudku včetně příloh je obrovský, což koresponduje s velikostí společnosti. Proto jej zkusme číst od konce, od jeho závěru. Ten praví, že hodnota podniku vyjádřená v tržních cenách činí 3,051 miliardy korun. Současně rovněž říká, že náklady doprovázející ukončení provozu a společnosti OKD včetně výdajů na samotné konkursní řízení se vyšplhají k 8,436 miliardám korun. To jest, tři miliardy lze získat, ale bezmála osm a půl miliardy korun bude nutné vynaložit.

Čtěte také:
Sobotka bude chtít pro OKD pomoc státu
Odboráři prosazují převzetí OKD státem

Z toho je evidentní, že na drtivou většinu věřitelů (jen s výjimkou věřitelů tzv. zajištěných) by se při konkurzu firmy, ve kterém hraje majetková podstata hlavní roli, nedostalo vůbec nic. Naopak, někde by se muselo najít více jak pět miliard korun, aby likvidace, mohla být podle všech pravidel provedena. A je velmi pravděpodobné, že by asi tyto náklady padly na bedra státu.

Co s tím ?

Nejprve se podívejme, jak tento hodně negativní závěr vznikl. Původ je v tom, že konkurz společnosti, velmi zjednodušeně řečeno, znamená „okamžité“ zastavení činnosti podniku a prodej majetku a všeho, co má alespoň trochu cenu (majetkové podstaty). A to docela v krátkém čase, tedy bez velké možnosti výběru a licitace o cenu. Výsledkem je, že za řadu majetkových položek se inkasuje jen zlomek jejich účetní hodnoty. A to i proto, že jde často o jednoúčelová zařízení, budovy atd.

Současně je třeba naplnit zákonné povinnosti. Ty především vyžadují uspořádání závazků vůči zaměstnancům (to je v případě likvidace OKD odhadováno na cca 3 mld Kč) a dále vyloučení všech nebezpečí spojených s opuštěnými doly a odstranění škod způsobených těžbou atd. Proto je suma nákladů tak obrovská.

Je-li závěr posudku takto špatný, pak se nabízí otázka, zda je možné se mu nějak vyhnout, nebo alespoň zmírnit vysoké náklady. Odpověď zní: vyloučit, pokud možno, variantu konkurzu a jít dále cestou schválené restrukturalizace. Činnost firmy by v takovém případě nebyla zastavena a společnost by mohla ještě vytvářet nějaké prostředky na výše zmíněné budoucí náklady při ukončení činnosti a snad i na částečné splácení pohledávek. To je zatím naštěstí současný režim insolvenčního řízení OKD.

Slabým místem je v tuto chvíli skutečnost, že ještě nevíme, jak budou plány restrukturalizace OKD vypadat a zda budou reálné. Má je připravit samotná společnost OKD, a to do 17.dubna tohoto roku.

Mohlo by vás zajímat:
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Prašnost v lomu snižuje i mlžná stěna
Na dně lomu plaval sací bagr