Dálkové vytápění se uplatní i v létě

Veolia trubky

Ilustrační foto: Imagio.cz

Málokdo však ví, že se dálkové vytápění může uplatnit i v létě, a to při výrobě chladu. Jednou ze společností, která má s jeho výrobou a dodávkou zkušenosti, je Veolia Energie ČR. Firma již patnáct let dodává chlad do obchodních, kancelářských, bytových i průmyslových prostor. Samotná mateřská společnost Veolia je největším výrobcem a dodavatelem chladu v Evropě. Na svých webových stránkách to napsalo Teplárenské sdružení ČR.

Už v roce 2001 začala Veolia Energie zásobovat chladem první objekty s nákupními a zábavními prostory společnosti Intere IKEA Centre v Ostravě. Kombinace systému dálkového vytápění s moderní technologií absorpčního chlazení nahradila klasický záměr použití elektrických kompresorů. Přispěla tak ke zlepšení energetické účinnosti přímým užitím tepla místo elektřiny a snížením hlučnosti.

Začátkem roku 2010 pak byla zahájena výstavba dalších objektů pro komerční využití v severní a jižní oblasti areálu Avion Shopping Park. Nové budovy byly napojeny na horkovody Veolie Energie pro dodávku tepla, ale i k výrobě chladu absorpční metodou. Veolia Energie zde provozuje systém absorpčního chlazení. Dodávky energií byly zahájeny v únoru 2011.

Čtěte také: Odsířením sníží emise o 546 tun ročně

Dalším přírůstkem byl v březnu 2012 areál Nové Karoliny o rozloze 32 hektarů v Ostravě, zahrnující obchodní, kancelářské a bytové objekty. Byla zde vytvořena první síť chladu, jež představuje jedinečný systém svého druhu v ČR.

Vedle služeb pro bytové jednotky a nákupní centra tvoří samostatnou kapitolu dodávky chladu pro průmysl. V dolech OKD Veolia Energie zajišťuje výrobu, dodávku a distribuci nejen elektrické energie, tepla, teplé vody, stlačeného vzduchu, dusíku, ale i chladu. Zařízení pro jeho výrobu pro Důl ČSA v Karviné uvedla Veolia Energie do provozu v dubnu 2013. Chlad je dodáván do centrální důlní klimatizace.

S dodávkou chladu má u nás zkušenosti i Plzeňská teplárenská, která začala v roce 2003 chladit sladovnu plzeňského Prazdroje. Pokračovala pak s dodávkami chladu v Západočeské univerzitě a ve Fakultní nemocnici, v Obchodním domě Dvořák nebo v Park Hotelu Plzeň.

V Evropě mají největší zkušenosti s dálkovým chlazením ve Francii a ve Švédsku. Dalšími průkopníky v chlazení jsou Německo a Finsko.

Mohlo by vás zajímat:
Budou statisíce domácností bez tepla?
Ekologizace koksovny za 35 milionů korun
V Kodani vzniká unikátní spalovna se sjezdovkou