Domácnosti v Nejdku dostanou příjemný vánoční dárek

ČEZ Teplárenská se v krušnohorském Nejdku stala nájemcem rozvodného zařízení centrálního zásobování teplem 1. července 2018 coby nový stoprocentní vlastník společnosti AYIN, s. r. o. Foto: ČEZ

V létě podepsané Memorandum o vzájemné spolupráci mezi společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ a městem Nejdek přináší první ovoce. V příštím roce zde poklesne cena tepla dodávaného do domácností prostřednictvím centrální rozvodné sítě o pět procent. K podpisům pod memorandum se v červenci rovněž připojili představitelé společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a SUAS – Teplárenská, s. r. o. Všichni se tak zavázali k dlouhodobému zajištění centrálního zásobování teplem v lokalitě tohoto krušnohorského města i přes horizont roku 2027.

Snížení koncové částky za teplo o pět procent je důkazem, že námi všemi podepsané memorandum dává smysl a ČEZ Teplárenská tím deklaruje zajistit kvalitní a bezpečné dodávky tepla za konkurence schopné ceny pro všechny zákazníky v lokalitě,“ říká Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské. „V reálu to znamená snížení ceny za GJ tepla o 31 korunu bez DPH. Pro uživatele klasického panelového bytu na sídlišti, to může znamenat úsporu kolem jednoho tisíce korun ročně.

Čtěte také:
Beneš: Odpůrcům jádra jde možná o dovoz plynu
Ruské jádro je nebezpečné, ruský plyn nevadí?

Podle Ludmily Vocelkové, starostky Nejdku, má vedení města trvalý zájem na stabilizaci dodávek tepla a tím i na dlouhodobém provozování centrálního zásobování teplem ve svém majetku. „Pochopitelně musí být zachován určitý komfort služeb nejen pro zákazníky z řad obyvatelstva, ale i pro městské organizace, místní firmy a uživatele nebytových prostorů. Zatím máme s ČEZ Teplárenskou dobré zkušenosti. Jsem ráda, že naše spolupráce funguje také se společnostmi Sokolovská uhelná, právní nástupce a SUAS-Teplárenská. I já kvituji, že společně podepsané memorandum již nese své první ovoce v podobě snížení ceny tepla pro naše obyvatele,“ uvedla starostka.

ČEZ Teplárenská  se v krušnohorském Nejdku stala nájemcem rozvodného zařízení centrálního zásobování teplem 1. července 2018 coby nový stoprocentní vlastník společnosti AYIN, s. r. o., která měla do té doby ve městě v dlouhodobém nájmu tyty rozvodné sítě a výměníkové stanice. O další rok později pak došlo k fúzi společnosti AYIN s ČEZ Teplárenskou, do níž přešli i stávající zaměstnanci. Pro odběratele tepla to přitom znamenalo jen to, že se v místě vyměnili cedule s názvem společnosti.

Současná roční dodávka tepelné energie v Nejdku činí 145 000 GJ. Kromě některých místních podniků a organizací je na centrální zásobování teplem napojeno přibližně 2 000 tamních domácností. Celkem se jedná o 143 odběrná místa. Teplofikace Nejdku je zajištěna dálkovým parovodem z Teplárny Vřesová. Kromě tří krátkých úseků, kde překlenuje vodní toky, je parovod o délce 8 810 m veden v zemi. Celková délka parních rozvodů pro lokalitu Nejdek činí 19,1 km, horkovodních rozvodů 1,3 km a teplovodních rozvodů 4,7 km. Výměníkových stanic je dvanáct.