Elektrárna Dětmarovice je v provozu 40 let

Elektrárna Dětmarovice. Foto: ČEZ

Tepelná elektrárna Dětmarovice na Karvinsku funguje přesně 40 let, provoz zahájila 31. května 1975. Elektrárna, kterou provozuje skupina ČEZ, dodává teplo do Bohumína a Orlové na Karvinsku. S výkonem 800 megawattů je nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku. Zároveň je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy.

Elektrárna se nachází u Ostravy v těsné blízkosti polských hranic a hned vedle hlavní železniční tratě Bohumín – Žilina. Původně patřila do svazku Ostravsko-karvinských elektráren, od roku 1990 je samostatnou organizační jednotkou.

Elektrárna ročně vyrobí okolo 2,5 TWh elektrické energie a více než 800 TJ tepla, které se dodává především do Orlové.

Výstavba elektrárny byla zahájena v roce 1971 a spouštění čtyř bloků probíhalo postupně od května 1975 do listopadu 1976. Zpočátku spalovala elektrárna pouze černé uhlí z místních zdrojů, po roce 2000 se začalo ke spalování v menším množství používat také hnědé uhlí ze severozápadních Čech. Elektrárna také využívá dodávky levnějšího černého uhlí z Polska.

Stavět se začalo v roce 1971, bloky byly postupně přifázovány do sítě od května 1975 až do listopadu 1976. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, dodavatelem stavební části ČOLD Ostrava, technologie Škoda Plzeň.

ČEZ spaluje černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg a obsahem síry pod 0,5 procenta. Používá se výlučně uhlí z Ostravsko – karvinské pánve. V elektrárně Dětmarovice jsou instalovány čtyři výrobní bloky, každý o elektrickém výkonu 200 MW. Výkon těchto bloků je distribuován do okolních rozvoden velmi vysokého napětí. Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagonů.

Technologické zařízení elektrárny je chlazeno uzavřenými chladícími okruhy, tyto jsou doplňovány vodou z řeky Olše. Kromě výroby elektrické energie zajišťuje elektrárna i dodávky tepla v horké vodě pro vytápění lokality Orlová.

Elektrárna Dětmarovice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i významné dodávky tepla. Společná výroba elektrické energie a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí. Na základě vítězství ve veřejné soutěži začala v květnu 2009 výstavba přivaděče tepla do dalšího města. Horkovodem bude proudit teplo z elektrárny Dětmarovice do Bohumína po dobu minimálně 20 let. První dodávky začaly na podzim 2010 a bohumínským přinesly zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Náklady na výstavbu ve výši 500 milionů korun hradila Skupina ČEZ.

Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 400.000 tun vedlejších energetických produktů.  Z tohoto množství je 90 procent popelovin. Ty jsou certifikovány a využívány ve stavebnictví především jako přísada do cementu, betonu či porobetonu. Zbylých deset procent představuje energosádrovec, který je produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. V elektrárně Dětmarovice je využíván spolu s částí popelovin k rekultivačním účelům. Přebytky jsou ukládány na složiště elektrárny.