Elektrická zařízení v Severočeských dolech

Rýpadlo SchRs 1 320/K 110 na druhém skrývkovém řezu DNT. Foto: Hornické listy

Veškerá technologická zařízení provozů Severočeských dolů jsou poháněna elektromotory. Dříve to byly hlavně asynchronní elektromotory nakrátko či kroužkové.

Už zhruba 20 let se nasazují nové elektromotory nakrátko s elektronickými spínači/frekvenčními měniči, které představují ten správný pohon přinášející kromě dalších výhod zejména úsporu elektřiny a nízké náklady na opravy a provoz, napsaly Hornické listy.

Velkostroje využívají různá speciální elektrická a elektronická zařízení (GPS/GNSS, pojistná zařízení, kamerové systémy, datové přenosy, snímače kvality uhlí). Kabiny řidičů velkostrojů jsou vybaveny dotykovými monitory a rozváděči s příslušnými ovladači. Elektrická zařízení jsou v naprosté většině moderní a sofistikovaná.

Čtěte také:
Američtí solárníci propustili tisíce lidí
Vytáhne stát z kapes solárních baronů miliardy?

Pohony

Veškeré mechanismy technologie jsou poháněny elektromotory. Některé pohony jsou hydraulické, nicméně hydraulické generátory jsou opět poháněny elektromotory. Byly a jsou používány asynchronní elektromotory nakrátko, dále zejména v minulosti asynchronní elektromotory kroužkové. Již dlouhodobě jsou nasazovány nově elektromotory nakrátko s elektronickými spínači, kterými jsou softstartéry, ale raději frekvenční měniče (FM). Elektromotor nakrátko s FM to je ten správný pohon, využívá totiž jednoduchosti elektromotoru nakrátko a FM zase eliminuje nevýhodné vlastnosti
elektromotoru nakrátko, kterými jsou nízký záběrný moment a násobně vysoký záběrový proud. Touto technikou jsou vybavována technologická zařízení SD již 20 let. Přínosy jsou úspora elektřiny, nízké náklady na opravy a provoz elektromotorů, minimalizace rázů na strojním zařízení a vysoká diagnostika pohonů, kterou zabezpečují právě také FM. Stejnosměrné elektromotory byly dříve užity na pohonech s regulací rychlosti, tedy například pojezdy velkostrojů, otoče horních staveb, zdvihy a výsuvy kolesových výložníků. A i dnes jsou některé tyto pohony takto užívány.

I když stejnosměrný elektromotor má výborné momentové a regulační vlastnosti, pro technologii povrchového dolu bohatě vystačí asynchronní elektromotory nakrátko s FM. Stejnosměrný elektromotor má totiž také negativa a těmi jsou zejména značná náročnost na údržbu, jsou těžké a v dnešní době také obtížně dostupné, tedy i velmi drahé. U pohonů došlo podle potřeb a zájmu zákazníků ke změnám. Unikátní pohony s elektromotory na vysoké napětí, nebo stejnosměrné jsou právě nahrazovány nízkonapěťovými elektromotory s FM. Tyto pohony mají ještě lepší vlastnosti a jsou levnější jak na pořízení, tak na provoz.

Speciální zařízení

Velkostroje na SD používají různá speciální elektrická a elektronická zařízení. Jsou to systémy určování přesné polohy GPS, přesněji řečeno GNSS (Global Navigation Satellite System). Signály těchto systémů jsou užívány přímo pro řízení těžby a následně pro změny důlně plánovacích map. Dalšími systémy jsou pojistná zařízení (např. tenzometrická), kdy přímo na konstrukci velkostroje jsou nalepeny tenzometrické snímače a jejich signály úměrné napětí v konstrukci jsou v měřících aparaturách vyhodnocovány.

Kamerové systémy (barevné kamery, noční vidění) jsou využívány na velkostrojích pro usnadnění provozu a jeho vyšší bezpečnost. Kamerové systémy na stacionárních zařízeních slouží zejména pro ostrahu naší společnosti. Pro datové přenosy se na šachtách používají také různé bezdrátové, tedy radiové přenosy, a to radiospoje 430 MHz anebo wifi sítě 5 GHz. Pro řízení kvality uhelné produkce se používají snímače kvality uhlí, na velkostrojích jsou to popeloměry a váhy, na pásové dopravě to jsou navíc síroměry.

Kabiny řidičů velkostrojů

Kabiny jsou zatepleny, prachotěsné, klimatizované a vhodně prosklené, jsou vybaveny speciálními křesly pro řidiče. V područkách křesel jsou panely (rozváděče) s příslušnými ovladači. Ve vhodném místě jsou před řidičem, mimo jeho hlavní pohled, umístěny barevné dotykové monitory. Na monitorech je připraveno několik obrazovek, celkové pohledy, detailní pohledy, databáze poruch a událostí. Do řídicího systému se každý řidič přihlašuje svým jménem a heslem. Dále jsou v kabinách monitory kamerových systémů a monitory GNSS.

Elektrická zařízení SD jsou moderní a sofistikovaná. Sledují technický rozvoj, využívají možností moderní informační a řídící techniky. Jsou to zařízení odpovídající dnešní době. Je pravdou, že některá zařízení modernizace teprve čeká, což je způsobeno spoustou vnějších vlivů. Když máte šanci řešit poruchu elektrozařízení, když například velkostroj nefunguje, když v příslušné rozvodně či rozvodnách kontrolujete relátka, pojistky aj. a když se vám systematickou činností, elektrikářům vlastní, podaří nalézt závadu a tu odstranit, tak se dostaví ten krásný pocit z dobře provedené práce, která umožní celému dalšímu týmu provoz znovu obnovit. A když řidič mechanismus opět uvede do provozu a ohromný velkostroj roztočí své koleso a začne pracovat, tak to je fascinující pocit, který jen tak někde jinde získat nelze. On totiž velkostroj je opravdu velké, unikátní a svým způsobem krásné zařízení pracující pod širým nebem. A nelze to ani náhodou přirovnat k nějaké elektroinstalaci v pokoji či výrobní hale.

Mohlo by vás zajímat:
Z Dolu Bohumír je hornické muzeum
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj