Hospodářská komora varuje před riziky válečné daně

Hospodářská komora doporučuje vládě, aby před zavedením daně z neočekávaných zisků (windfall tax) řádně vyhodnotila všechna rizika, neboť může způsobit dlouhodobé škody v ekonomice.