Jak na emise z uhlí v Polsku

komentare_iuhli_800x600Jeden z receptů, který chtějí použít v Polsku ke snížení emisí ze spalování uhlí, je dovoz kvalitního uhlí ze zahraničí.

Polská energetika stojí a padá s využitím a spalováním uhlí; uhlí pokrývá zhruba čtyři pětiny polské energetické spotřeby. To se zatím dlouhou dobu asi o mnoho nezmění. Proto Poláci hledají recepty na snížení emisí škodlivých plynů. Vedle energetických úspor, dokonalejších technologií spalování uhlí, podpory využití obnovitelných zdrojů energie se stále více hovoří také o cestě úpravy kvality uhlí, které jde do elektráren a tepláren.

Čtěte také:
Do Polska proudí miliony tun ruského uhlí
Polsko chce podporu pro uhelné elektrárny

Lepší kvality spalovaného uhlí by se mělo dosáhnout dvěma kroky: většími nároky na třídění uhlí a navýšením podílu dovozů uhlí vyšší kvality, které by se s přetříděným uhlím míchalo.

Polsko dováží uhlí více jak z poloviny z Ruska, mohlo by se obrátit tedy tímto směrem, současně ale rostou možnosti dovozu uhlí ze zámoří – z USA. Na polském dovozu zatím tyto plány příliš vidět nejsou, jak ukazuje graf níže. Za jedenáct měsíců loňského roku bylo dovezeno zhruba srovnatelné množství černého uhlí, jako v roce 2015.

Pakliže výrazně vzroste dovoz uhlí, lze spekulovat, že na polském trhu může vzniknout přetlak méně kvalitního uhlí k prodeji. Možná pak bude určitou cestou export na východ, spíše ale dojde k dalšímu rozlišení mezi černouhelnými doly a těžba méně kvalitních ložisek bude postupně utlumena.

Polské zkušenosti s dovozem kvalitního uhlí by mohly být možná užitečné i pro nás, protože míchání uhlí vysoké kvality s tuzemským černým uhlím by mohlo být zajímavé pro naše koksovny a přitom pomoci restrukturalizaci OKD.

Zdroj: Eurostat

Zdroj: Eurostat

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech