Kam čert nemůže, nastrčí poradce

Insolvence OKD je rájem pro poradce a odhadce. Přinesla jim spoustu zakázek.

Snad se obec poradců a odhadců nepohorší nad uvedeným titulkem této úvahy, který je míněn s hodně velikou nadsázkou. A snad se nezamračí, když konstatujeme, že insolvenční řízení OKD jim přineslo nové zakázky, tedy alespoň některým z nich, ale o to lukrativnější.

Čtěte také:
Policejní smyčky kolem Bakaly se utahují
Bakala: Žralok pravdy a lásky

Posledního červnového dne k nim přibyl další, neboť Krajský soud v Ostravě svým usnesením schválil „úhradu budoucích nákladů na ekonomického poradce věřitelského výboru z majetkové podstaty dlužníka, a to ve výši 2 900 korun za hodinu, nejvýše však v rozsahu 300 000 korun měsíčně.“ Vyhověl tak březnovému návrhu věřitelského výboru OKD.

Jde celkem o logický krok. Soud již dříve podobným způsobem odsouhlasil náhradu nákladů na ekonomického poradce pro potřeby insolvenčního správce. Je pak přirozené, že věřitelé chtějí zůstat nezávislí na podkladech a argumentaci insolvenčního správce; konec konců, věřitelský výbor má ze zákona povinnost dohledu nad jeho činností.

Uvedená skutečnost opět ukazuje, nakolik ocenění majetku OKD, či pohledávek za OKD nabylo v insolvenci na důležitosti. Přitom výsledky se asi nebudou a nemohou shodovat. Zadání takových odhadů hodnoty se v principu liší. Jinak může přistupovat k otázce majetku a jeho zhodnocení (či zpeněžení) ten který věřitel, jinak hodnotu vnímal ten který zájemce o koupi OKD. Jinak to činí insolvenční správce a jinak by se na OKD měl dívat i stát. Přístup k hodnotě společnosti je prostě dosti subjektivní, podle toho, co od ní kdo očekává.

Zatímco obyčejní věřitelé nebo bývalí uchazeči o koupi OKD platí ekonomické poradenství za svého, v případě insolvenčního správce a věřitelského výboru platí náklady ekonomického poradenství OKD.

Kolem OKD, v případech zmíněných výše, se točí především profesionální oceňovatelé. Možná je škoda, že se stát (ten má hlavní slovo ve věřitelském výnoru), resp. věřitelský výbor nepokouší angažovat trochu jiný typ oceňovatelů a poradců, než čistě komerčních; tím není myšleno, že by měli být bez odměny.

Pokud se totiž o něco více ponoříme do problematiky oceňování majetku a podniků, zjistíme, že jsou zde také akademická pracoviště, která se této problematice věnují dlouhá léta, a jejich rukama prošlo nemálo odborníků, kteří jsou dnes v komerčních poradenských firmách (např. Institut oceňování majetku VŠE). Profesionální odhadci sice mohou asi argumentovat větším množstvím ekonomických dat, a to i z různých zemí, ale jestliže byla řeč o nezávislosti a o určité subjektivnosti odhadů, asi by stálo za to ve jménu státu využít poradce, který se dennodenně zabývá metodikou a vhodností toho kterého postupu.

Mohlo by vás zajímat:
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj
Uhelný důl Zollverein je památka UNESCO
VIDEO: Staňte se na chvíli řidičem monstra