Kam mohla směřovat loňská těžba hnědého uhlí

komentare_iuhli_800x600Těžba hnědého uhlí v loňském roce mohla být na stejné úrovni jako v roce předloňském. To by mělo značit určitou stabilitu, se kterou by se dalo počítat i do let budoucích.

Statistiky mají obvykle určitá časová zpoždění za realitou. Proto se skutečná data o tom, jak vypadala těžba hnědého uhlí v Česku v loňském roce, dovíme až později na jaře. Přesto se pokusme odhadnout, jak to v minulém roce mohlo vypadat. Neocitneme se v tomto snažení ve vzduchoprázdnu, protože příslušné statistiky ministerstva průmyslu a obchodu jsou k dispozici až do pololetí roku 2016.

Čtěte také:
Rakouská elektřina a české jádro a uhlí
Rakouská energetická schizofrenie

Posuzování čísel minulých let a loňského pololetí vede k závěru, že objem loňské produkce hnědého uhlí mohl být přibližně stejný jako v roce předloňském, tedy 2015. Do produkce hnědého uhlí přitom počítáme jak energetické, tak tříděné uhlí a do roku 2010, kdy byla výroba ukončena, i lignit a výrobu hnědouhelných briket. Takzvaný uhelný rach a kaly jsou ponechány stranou.

I když produkce hnědého uhlí byla v polovině loňského roku zhruba o procento níže proti stejnému období předcházejících roku, je možné být optimistický. Druhá polovina roku je, zejména díky příznivějšímu počasí, silnějším obdobím. Nevelký úbytek z prvního pololetí lze dohnat. Například Severočeské doly, které k celkové produkci v Česku přispívají bezmála ze 60 procent, těží letos o 2 procenta více –  alespoň tolik vyplývá z devítiměsíčních statistik společnosti ČEZ, kterým Severočeské doly patří. Proto je optimismus docela na místě.

Obrázek vývoje produkce hnědého uhlí v roce 2016 by tím pádem mohl potvrdit hladinu roční produkce hnědého uhlí kolem 38 milionů tun, na které se pohybuje zhruba od roku 2014. Sem postupně produkce klesla od finanční a ekonomické krize v roce 2008, předtím byly objemy produkce dlouhá léta v úrovni kolem 50 milionů tun ročně (viz graf č. 1 dále).

Produkce uplynulých třech let by mohla ještě nějakou dobu vydržet. Určujícím faktorem bude vývoj a struktura výroby elektřiny. Může totiž hodně záležet na tom, jak se podaří využívat jaderných elektráren. Kontrolní aktivity v jaderných elektrárnách ČEZu spojené s jejich přelicencováním odebírají čas, který by jinak mohl sloužit výrobě elektřiny. Na místo jaderných elektráren o to více nastupuje výroba elektřiny v elektrárnách uhelných. Viděli jsme to v roce loňském a předloňském a uvidíme to dílem i v roce 2017 a 2018, byť asi menší měrou, protože řada opatření a kontrol u jaderných bloků, které proces přelicencování ještě čeká, bylo již učiněno.

Nakonec doplňme pohled do delší historie. Těžba hnědého uhlí na našem území byla v minulosti skoro dvojnásobná proti současnosti, jak je patrné z grafu dlouhodobé historie od roku 1965 (graf č. 2).  Těžba hnědého uhlí dosahovala maxim v osmdesátých létech minulého století, kdy se objemy produkce blížily téměř 95 milionům tun ročně.

Zdroj: MPO

Graf-2-2017

Zdroj: MPO. Poznámka: Produkcí se rozumí hmotnost vytěženého uhlí za úpravnou nebo vyrobeného paliva v aktuálním roce, před započtením změny zásob a odečtením vlastní spotřeby důlních podniků. Někdy se též nazývá odbytová těžba. Z povahy definice plyne, že není roven skutečné dodávce paliv na trh (může se prodávat ze záson´b, nebo naopak vytěžené uhlí může v zásobách zůstat do dalšího roku).

Mohlo by vás zajímat:
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech
Lužický kraj se mění v zemi jezer