Kompania Węglowa potřebuje 10,4 miliardy Kč

Kompania Weglova horníci

Úsilí o záchranu největší černouhelné společnosti v Polsku pokračuje. Kompania Węglowa (KW) převedla čtyři své nerentabilní doly do státní firmy Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zbylých 11 provozů by se mělo stát součástí Nowej Kompanii Węglowej. Pro ni vedení firmy v současnosti hledá investory a vzhledem k náročnosti situace bylo ustavení nové společnosti odloženo z původně plánovaného konce června na přelom července a srpna. Napsal týdeník Horník.

Šéf KW Krzysztof Sędzikowski potvrdil, že v současnosti probíhají intenzivní jednání s investory, které je nutné přesvědčit, že dát své peníze do nově vzniklého subjektu dává ekonomický smysl. Původní červnový termín byl podle něj příliš ambiciózní. Připravovaná Nowa Kompania Węglowa bude do konce příštího roku vyžadovat od partnerů kapitál ve výši 1,6 miliardy zlotých. To je v přepočtu asi 10,4 miliardy korun.

Restrukturalizace probíhá

Sędzikowski tvrdí, že je optimistou a restrukturalizační proces, jehož cílem je především snížení jednotkových nákladů na těžbu, vykazuje první pozitivní výsledky. Podle něj je nutné přizpůsobit produkci poptávce. První čtvrtletí letošního roku bylo v tomto ohledu velmi slabé a vedlo k nárůstu objemu uhlí na skládkách, které bylo následně nutné složitě prodávat za nízké ceny, za což firmu napadá domácí konurence.

V současnosti se prý daří zvyšovat objem uhlí, o nějž je poptávka. To platí například pro produkci z dolu Rydułtowy-Anna. Tam byl zaveden šestidenní pracovní týden. Nutné je se také zaměřit na těžbu koksovatelného a kvalitnějšího energetického uhlí, které je možné prodávat se ziskem. Firma se snaží realizovat opatření vedoucí k vyšší efektivitě a chce se zaměřit na těžbu v porubech, které jsou ziskové. Ty ztrátové budou naopak omezovány, což povede k celkovému snížení počtu provozovaných stěn. KW také pracuje na tom, aby byly stroje v provozu delší dobu a drahé technologie nevykazovaly velké prostoje, které jsou dalším z problémů neefektivity těžby.
Podle Sędzikowského se podařilo snížit objem uhlí na skládkách na 4,3 miliony tun, přičemž na konci roku 2015 šlo o 5,5 milionu tun. Více než milion navíc již čeká na dopravu k zákazníkům.

Zaměření na export

Sędzikowski odmítá kritiku konkurenční Bogdanky, že firma likviduje trh tím, že prodává uhlí pod cenou, aby vytlačila konkurenci a snížila objem uhlí na skládkách. Zástupci KW se zároveň snaží o navýšení exportu. Loni společnost vyvezla čtyři miliony tun, letos by mělo jít o pět milionů a nejambicióznější scénář hovoří až o šesti milionech tun.

Právě hledání nových zahraničních trhů by mohlo být podle Sędzikowského cestou, jak snížit nadvýrobu uhlí v Polsku, kde je většina uhlí prodávána se ztrátou. Polské těžaře navíc trápí levné dovozy energetického uhlí například z Ruska. Podle vedení KW budou letošní investice po úsporných krocích představovat 580 milionů zlotých, přičemž průměrné náklady na vytěženou tunu by měly klesnout z 295 zlotých v roce 2014 o čtvrtinu na 226 zlotých v letošním červnu. „To je výrazný posun. Vzhledem k těmto skutečnostem vidím návrat k dlouhodobé ziskovosti v roce 2017 jako realistický,“ říká Sędzikowski.

Čtěte: Polský uhelný sektor prý prodělá 10 miliard

Z polského boje o uhlí může těžit Rusko